API Dokumentace

Aktuální "TOKEN" najdete ve Vaší administraci. PHP příklad napojení: vložení objednávky, čtení objednávek.

Dropshipping

REST API

Popis:

seznam vašich aktivních obchodů

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/eshops

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/eshops HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Můj obchod",
      "www": "http://www.mujobchod.cz",
      "product_xml": "https://www.dropshipping.cz/.../",
    }
  ]
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID obchodu
name string Název obchodu
www string WWW obchodu
product_xml string URL XML zdroje produktů vašeho obchodu
Popis:

seznam aktivních produktů vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products?eshop_id=1&limit=30&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/products?eshop_id=1&limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int ANO ID obchodu
id int NE ID produktu (pro zobrazení konretního produktu)
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota je neomezená.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "group_id": 1,
      "manufacturer_id": 1,
      "name": "Plavky AF (červené + černá) - L 90-100 cm",
      "product_name": "Plavky AF (červené + černá)",
      "variant_name": "L 90-100 cm",
      "description": "...",
      "description_html": "...",
      "code": "DS46689145",
      "ext_code": "DZ411",
      "ean": "1010121353001",
      "price_retail": 185.95,
      "price_retail_vat": 214,
      "price_wholesale": 121.49,
      "price_wholesale_vat": 146,
      "minimal_price_retail": 185.95,
      "minimal_price_retail_vat": 214,
      "vat": 21,
      "clearance": true,
      "warehouse_quantity": 1,
      "delivery_date": 0,
      "inhouse_quantity": 0,
      "partner_quantity": 1,
      "partner_delivery_date": 0,
      "preview_image": "http://www.eshop.cz/img/9841.jpg",
      "categories": ["1","2"],
      "images": [
        "http://www.eshop.cz/img/9841.jpg",
        "http://www.eshop.cz/img/9842.jpg",
        "http://www.eshop.cz/img/9843.jpg",
      ],
      "parameters": [
        {
          id: 1,
          key: "color",
          value: "černá",
        },
        {
          id: 2,
          key: "size",
          value: "XL",
        },
      ],
      "special_delivery_prices": [
        {
          delivery_id: 13,
          type: "atyp",
        }
      ],
      "blacklisted_delivery_ids": [10,14,24]
    }
  ]
}
		
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID produktu
group_id int|null Označení skupiny produktů, které vzájemně představují varianty. Pokud je hodnota null, produkt nemá žádné varianty.
manufacturer_id int|null ID výrobce produktu. Pokud je hodnota null, výrobce je neznámý.
name string Název produktu včetně názvu varianty (oddělené "-")
product_name string Název produktu bez varianty
variant_name string Název varianty
description string Popis produktu
description_html string HTML popis produktu
code string Kód produktu v systému Dropshipping.cz
ext_code string Kód produktu dodavatele
ean string|null EAN produktu. Pokud je hodnota null, EAN je neznámý.
price_retail float Maloobchodní cena bez DPH
price_retail_vat float Maloobchodní cena s DPH
minimal_price_retail float Minimální maloobchodní cena bez DPH
minimal_price_retail_vat float Minimální maloobchodní cena s DPH
price_wholesale float Velkooobchodní cena bez DPH
price_wholesale_vat float Velkooobchodní cena s DPH
vat int DPH
clearance bool Likvidace
warehouse_quantity int|null Počet kusů skladem. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
delivery_date int|null Dodací doba produktu ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
inhouse_quantity int Počet kusů na skladech interních dropshipping.cz.
partner_quantity int|null Počet kusů skladem u dodavatele. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
partner_delivery_date int|null Dodací doba produktu u dodavatele ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
preview_image string Celá adresa náhledového obrázku
categories array Pole ID kategorií
images array Pole URL všech obrázků
parameters array Pole parametrů produktů.
special_delivery_prices array Pole doručovacích metod, pro které má produkt nestandartní cenu ("atyp" nebo "oversized", viz sekce Doručovací metody).
blacklisted_delivery_ids array Pole ID doručovacích metod, kterými nelze produkt zákazníkovi odeslat.
Popis:

skladovost produktů (variant)

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/inventory

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/inventory HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

{
  "ids": [1,2,3]
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
ids array ANO Pole ID produktů (variant)
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "code": "code",
      "warehouse_quantity": 99,
      "delivery_date": 0,
      "inhouse_quantity": 99,
      "partner_quantity": NULL,
      "partner_delivery_date": 7,
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
warehouse_quantity int|null Počet kusů skladem. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
delivery_date int|null Dodací doba produktu ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
inhouse_quantity int Počet kusů na skladech interních dropshipping.cz.
partner_quantity int|null Počet kusů skladem u dodavatele. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
partner_delivery_date int|null Dodací doba produktu u dodavatele ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
Popis:

seznam aktivních kategorií produktů vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/categories?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/categories?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int ANO ID obchodu
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultně se vypisují všechny kategorie.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "parent": 0,
      "name": "Pánské oblečení"
    }
  ]
}
		
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID kategorie
parent int ID nadřazené kategorie. Nejvyšší stupeň kategorií je zapsán jako parent = 0.
name string Název kategorie
Popis:

seznam výrobců produktů vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/manufacturers?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/manufacturers?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int ANO ID obchodu
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Nike"
    }
  ]
}
		
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID
name string Název
Popis:

seznam parametrů produktů vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/parameters?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/parameters?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int ANO ID obchodu
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "key": "color",
      "name": "Barva"
    }
  ]
}
		
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID
key string Textový, unikátní identifikátor
name string Název
Popis:

Seznam XML kolekcí vytvořených v administraci

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/xml-collections

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/xml-collections HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": "c156ca1f-41df-417b-b6e6-36b949a03691",
      "type": "b2b",
      "name": "TOP hračky",
      "xmls": [
        {
          "link": "https://www.dropshipping.cz/xml/product-collection/dropshipping/products/c156ca1f-41df-417b-b6e6-36b949a03691",
          "format": "default",
          "type": "all"
        }
      ]
    }
  ]
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id string ID XML kolekce ve formátu UUID4
type string Typ XML kolekce (dropshipping|b2b)
xmls array XML soubory kolekce
xmls.link string Odkaz
xmls.format string Formát kolekce (default|shoptet)
xmls.type string Type kolekce (all|inventory)
Popis:

seznam aktivních platebních metod vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/payments?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/payments?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int Podm. ID obchodu. Nepovinné pokud je uveden parametr partner_id.
partner_id int Podm. ID dodavatele. Nepovinné pokud je uveden parametr eshop_id.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hotově",
      "price": 87.23,
      "price_vat": 89,
      "vat": 21,
      "permitted_delivery": ["1","2"]
    }
  ]
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID platební metody
name string Název
price float Cena bez DPH
price_vat float Cena s DPH
vat_id int DPH
permitted_delivery[] array Pole povolených ID kombinací doručovacích metod
Popis:

seznam aktivních doručovacích metod vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/deliveries?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/deliveries?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int Podm. ID obchodu. Nepovinné pokud je uveden parametr partner_id.
partner_id int Podm. ID dodavatele. Nepovinné pokud je uveden parametr eshop_id.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Česká pošta",
      "price": 87.23,
      "price_vat": 89,
      "price_atyp": null,
      "price_atyp_vat": null,
      "price_oversized": null,
      "price_oversized_vat": null,
      "vat": 21,
      "has_place": 1,
      "permitted_payment": ["1","2"]
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID doručovací metody
name string Název
price float Cena bez DPH
price_vat float Cena s DPH
price_atyp float|NULL Speciální cena bez DPH za produkty, označené jako "atyp"
price_atyp_vat float|NULL Speciální cena s DPH za produkty, označené jako "atyp"
price_oversized float|NULL Speciální cena bez DPH za produkty, označené jako "oversized"
price_oversized_vat float|NULL Speciální cena s DPH za produkty, označené jako "oversized"
vat_id int DPH
has_place int Údaj o tom, jestli konkrétní způsob dopravy vyžaduje zaslání odběrného místa (0 = NE; 1 = ANO). Viz také "Doručovací metody - odběrné místa"
permitted_delivery[] array Seznam povolených ID kombinací platebních metod
Popis:

seznam aktivních odběrných míst konkrétní doručovací metody

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/delivery-places?delivery_id=1&limit=30&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/delivery-places?delivery_id=1&limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
delivery_id int ANO ID doručovací metody
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota je neomezená.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "ext_id": "321",
      "place": "Zásilkovna s.r.o.",
      "street": "Vltavská 277/28",
      "city": "Praha",
      "zipcode": "150 00",
      "region_name": "Hlavní město Praha",
      "lat": "50.06980",
      "lon": "14.40607",
      "url": "http://www.zasilkovna.cz/point/praha-5-andel",
      "note": "",
      "direction": "Pobočka se nachází na v Praze na Smíchově 50 m od autobusového nádraží Na Knížecí.",
      "direction_car": "před pobočkou nelze parkovat. Je možné zaparkovat v ulicích Jindřich Plachty, nebo Staropramenná, jsou však dost plné. Jistější je zaparkovat v podzemních garážích pod Albertem - vjezd z ulice Bozděchova (200m), nebo na hlídaném parkovišti vedle polikliniky - vjezd z ulice Stroupežnického (200m), nebo na hlídaném parkovišti vedle aut. nádraží - vjezd z ulice Za ženskými domovy (200m)",
      "direction_public": "Pobočka se nachází 200m od východu z metra Anděl - Výstup na Knížecí",
      "opening_hour_short_html": "<strong>Po–Pá</strong> 10:00–19:00<br /><strong>So</strong> 10:00–15:00</span>",
      "opening_hour_table_html": "<table class="packetery-hours"><tr><th>Po</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>Út</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>St</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>Čt</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>Pá</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>So</th><td>10:00–15:00</td></tr><tr><th>Ne</th><td></td></tr></table>",
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID odběrného místa (v systému dropshipping.cz)
ext_id string ID odběrného místa externí služby (ze systému provozovatele)
place string Název konkrétní pobočky
street string Ulice
city string Město
zipcode string PSČ
region_name string Kraj
lat string GPS souřadnice latitude
lon string GPS souřadnice longitude
url string URL adresa detailu pobočky na stránkách zasilkovna.cz
note string Poznámka
direction string Popis polohy pobočky
direction_car string Popis k nalezení pobočky autem
direction_public string Popis k nalezení pobočky pěšky
opening_hour_short_html string HTML tabulka otevíracích hodin, zkrácená
opening_hour_table_html string HTML tabulka otevíracích hodin
Popis:

seznam všech stavů objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/order-statuses

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/order-statuses HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Příjatá",
      "active": true,
    }
  ]
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID stavu
name string Název stavu
active bool Jedná se o aktivní stav?
Popis:

seznam vašich objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?eshop_id=1&limit=30&offset=0&sort=-created

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?eshop_id=1&limit=30&offset=0&sort=-created HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int NE ID obchodu (pro zobrazení objednávek konkrétního obchodu)
id int NE ID objednávky (pro zobrazení konkrétní objednávky)
serial_number string NE Číslo objednávky
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota = 100.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
sort string NE Řazení záznámů. Směr řazení se určuje znakem "-" před názvem proměnné ("sort=created" = "created ASC"; "sort=-created" = "created DESC"). Defaultní řazení je "id ASC".
created_from string NE Určuje datum, od kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
created_to string NE Určuje datum, do kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
remote_id string NE ID objednávky z Vašeho systému
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "remote_id": "123456789",
      "eshop_id": 1,
      "status_id": 1,
      "serial_number": "1-0002",
      "variable_symbol": ""1-0002"",
      "email": "jan.novak@gmail.com",
      "phone": "777 777 777",
      "invoice_firstname": "Jan",
      "invoice_surname": "Novák",
      "invoice_street": "Korunní 21",
      "invoice_city": "Praha 2",
      "invoice_zipcode": "128 00",
      "invoice_company": "Jan Novak",
      "invoice_ico": "123456",
      "invoice_dic": "654321",
      "contact_like_invoice": "0",
      "contact_firstname": "Jana",
      "contact_surname": "Nováková",
      "contact_street": "Vinohradská 47",
      "contact_city": "Praha 2",
      "contact_zipcode": "128 00",
      "contact_company": "Jan Novak",
      "contact_ico": "123456",
      "contact_dic": "654321",
      "note": "",
      "paid": true,
      "commision_status": 1,
      "commision": 54.90,
      "balance": 14.90,
      "payment": {
        "id": 1,
        "name": Dobírka,
        "price": 64.95,
        "price_vat": 79,
        "gateway_link": "https://www.platbaobjednavky.cz/zaplatit/rk7nq9xkq53ecr1moix0imc8u54hvf0gekmkjekg31oij8ju4icutmo5e8kf66rb",
        "qr_code": "https://www.dropshipping.cz/api/open/order/v4ij79tvrnyb0ms4yslz0ttfaom0ykf1xs1v5hp9jcylafah4nz60fy93lw8fhvv/qr-payment.png",
      },
      "delivery": {
        "id": 1,
        "name": Intime,
        "price": 64.95,
        "price_vat": 79,
      },
      "tracking": {
        "number": Z1051590747,
        "link": http://www.zasilkovna.cz/vyhledavani?id=Z1051590747,
      },
      "proforma_invoice": {
        "link": https://www.dropshipping.cz/...,
      },
      "invoice": {
        "link": https://www.dropshipping.cz/...,
      },
      "basket": [
        {
          "id": 1,
          "name": 3D kreslená kabelka,
          "code": 1-ZS190,
          "price_retail": 338.84,
          "price_retail_vat": 410,
          "quantity": 9,
          "reserved_quantity": 8,
          "note": zelená varianta,
        }
      ],
      "inserts": [
        {
          "id": 1,
          "name": 3D kreslená kabelka,
          "code": 1-ZS190,
          "quantity": 9,
        }
      ],
      "created": "2015-04-04 16:30:19",
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID objednávky
remote_id string (36)|NULL Unikátní identifikátor z Vašeho systému. Např. číslo objednávky.
eshop_id int ID vašeho obchodu
status_id int ID stavu objednávky
serial_number string Číslo objednávky
variable_symbol string Variabilní symbol
email string E-mail zákazníka
phone string Telefon zákazníka
invoice_firstname string Fakturační jméno zákazníka
invoice_surname string Fakturační příjmení zákazníka
invoice_street string Fakturační ulice zákazníka
invoice_city string Fakturační město zákazníka
invoice_zipcode string Fakturační PSČ zákazníka
invoice_company string Fakturační společnost zákazníka
invoice_ico string Fakturační IČO zákazníka
invoice_dic string Fakturační DIČ zákazníka
contact_like_invoice int Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
contact_firstname string Doručovací jméno zákazníka
contact_surname string Doručovací příjmení zákazníka
contact_street string Doručovací ulice zákazníka
contact_city string Doručovací město zákazníka
contact_zipcode string Doručovací PSČ zákazníka
contact_company string Doručovací společnost zákazníka
contact_ico string Doručovací IČO zákazníka
contact_dic string Doručovací DIČ zákazníka
note string Poznámka k objednávce
paid bool Je objednávka zaplacená?
commision_status int|NULL Je schválena provize za objednávku? (null = provize čeká na schválení; 0 = provize byla zamítnuta; 1 = provize byla schválena)
commision float Potencionální, čistá, provize z objednávky
balance float Aktuální součet zisků a ztrát objednávky
payment array Platební metoda
delivery array Doručovací metoda
tracking array|NULL Sledovací číslo a odkaz na stav zásilky
proforma_invoice array Odkaz pro stažení zálohové faktury
invoice array|NULL Odkaz pro stažení faktury
basket array Pole produktů v košíku
inserts array Pole insertů
created string Datum a čas vytvoření objednávky (Y-m-d H:i:s)
Popis:

vkládání objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

{
  "remote_id": "123456789",
  "auto_resend": 1,
  "eshop_id": 1,
  "email": "jan.novak@gmail.com",
  "phone": "777 777 777",
  "invoice_firstname": "Jan",
  "invoice_surname": "Novák",
  "invoice_street": "Korunní 21",
  "invoice_city": "Praha 2",
  "invoice_zipcode": "128 00",
  "invoice_company": "Jan Novak",
  "invoice_ico": "123456",
  "invoice_dic": "654321",
  "contact_like_invoice": "0",
  "contact_firstname": "Jana",
  "contact_surname": "Nováková",
  "contact_street": "Vinohradská 47",
  "contact_city": "Praha 2",
  "contact_zipcode": "128 00",
  "contact_company": "Jan Novak",
  "contact_ico": "123456",
  "contact_dic": "654321",
  "zpl_note": "Pro nejlepšího dědu",
  "note": "",
  "payment_id": "",
  "payment_price_vat": "",
  "delivery_id": "",
  "delivery_price_vat": "",
  "delivery_place_id": 1,
  "delivery_place_ext_id": NULL,
  "basket": [
    {
      "id": 1,
      "code": "DS12345678",
      "price_retail_vat": 123.00,
      "quantity": 3,
      "note": "zelená varianta",
    }
  ],
  "inserts": [
    {
      "id": 1,
      "code": "DS12345678",
      "quantity": 3,
    }
  ],
  "test": "0",
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
remote_id string (36)|NULL NE Unikátní identifikátor z Vašeho systému. Např. číslo objednávky. Použitím tohoto paremetru zamezíte vzniku duplicitních objednávek.
auto_resend int|NULL NE Má se objednávka poslat dále ke zpracování nebo má čekat na Vaše potvrzení? Pokud nebude parametr uveden, objednávka bude vždy automaticky poslána ke zpracování. (0 = NE; 1 = ANO)
eshop_id int ANO ID vašeho obchodu
email string ANO E-mail zákazníka
phone string ANO Telefon zákazníka
invoice_firstname string ANO Fakturační jméno zákazníka
invoice_surname string ANO Fakturační příjmení zákazníka
invoice_street string ANO Fakturační ulice zákazníka
invoice_city string ANO Fakturační město zákazníka
invoice_zipcode string ANO Fakturační PSČ zákazníka
invoice_company string NE Fakturační společnost zákazníka
invoice_ico string NE Fakturační IČO zákazníka
invoice_dic string NE Fakturační DIČ zákazníka
contact_like_invoice int ANO Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
contact_firstname string NE Doručovací jméno zákazníka
contact_surname string NE Doručovací příjmení zákazníka
contact_street string NE Doručovací ulice zákazníka
contact_city string NE Doručovací město zákazníka
contact_zipcode string NE Doručovací PSČ zákazníka
contact_company string NE Doručovací společnost zákazníka
contact_ico string NE Doručovací IČO zákazníka
contact_dic string NE Doručovací DIČ zákazníka
note string NE Poznámka k objednávce
zpl_note string|NULL NE Poznámka na balík s maximálním počtem 23 znaků. Pokud bude parametr vynechán nebo NULL, bude použita defaultní poznámka nastavená u obchodu.
payment_id int ANO ID aktivní platební metody partnera
payment_price_vat float ANO Cena platební metody s DPH
delivery_id int ANO ID aktivní doručovací metody partnera
delivery_place_id1 int|NULL NE ID odběrného místa (ze systému dropshipping.cz). Viz Doručovací metody - odběrné místa
delivery_place_ext_id1 string|NULL NE ID odběrného místa (z externí služby, například zasilkovna.cz).
delivery_price_vat float ANO Cena doručovací metody s DPH
basket array ANO pole produktů v košíku
basket.id int Podm. ID aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uveden kód produktu
basket.code string Podm. Kód aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
basket.price_retail_vat float ANO Cena produktu s DPH
basket.quantity int ANO Počet kusů produktu
basket.note string NE Poznámka konkrétního produktu
inserts array NE pole insertů objednávky
inserts.id int Podm. ID aktivního produktu. Nepovinné, pokud je uveden kód produktu
inserts.code string Podm. Kód aktivního produktu. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
inserts.quantity int ANO Počet kusů insertu
test int NE Testovací objednávka. V případě označení objednávky jako testovací ("test": "1"), nebude objednávka předána dodavateli.

1 pro vložení odběrného místa můžete použít buď ID z naší databáze, nebo ID z databáze poskytovatele služby. Objednávka bude přijata i v případě, že žádná ID nepošlete, i když to konkrétní způsob dopravy vyžaduje. V tomto případě ale nebude objednávka předána dále dodavateli a klient bude vyzván k doplnění tohoto místa v administraci.


JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "id": 1,
  "eshop_id": 1,
  "serial_number": "1-0002",
  "variable_symbol": ""1-0002"",
  "email": "jan.novak@gmail.com",
  "phone": "777 777 777",
  "invoice_firstname": "Jan",
  "invoice_surname": "Novák",
  "invoice_street": "Korunní 21",
  "invoice_city": "Praha 2",
  "invoice_zipcode": "128 00",
  "invoice_company": "Jan Novak",
  "invoice_ico": "123456",
  "invoice_dic": "654321",
  "contact_like_invoice": "0",
  "contact_firstname": "Jana",
  "contact_surname": "Nováková",
  "contact_street": "Vinohradská 47",
  "contact_city": "Praha 2",
  "contact_zipcode": "128 00",
  "contact_company": "Jan Novak",
  "contact_ico": "123456",
  "contact_dic": "654321",
  "note": "",
  "payment": {
    "id": 1,
    "name": Dobírka,
    "price": 64.95,
    "price_vat": 79,
    "gateway_link": "https://www.platbaobjednavky.cz/zaplatit/rk7nq9xkq53ecr1moix0imc8u54hvf0gekmkjekg31oij8ju4icutmo5e8kf66rb",
    "qr_code": "https://www.dropshipping.cz/api/open/order/v4ij79tvrnyb0ms4yslz0ttfaom0ykf1xs1v5hp9jcylafah4nz60fy93lw8fhvv/qr-payment.png",
  },
  "delivery": {
    "id": 1,
    "name": Intime,
    "price": 64.95,
    "price_vat": 79,
  },
  "basket": [
    {
      "id": 1,
      "name": 3D kreslená kabelka,
      "code": 1-ZS190,
      "price_retail": 338.84,
      "price_retail_vat": 410,
      "quantity": 9,
    }
  ],
  "inserts": [
    {
      "id": 1,
      "name": 3D kreslená kabelka,
      "code": 1-ZS190,
      "quantity": 9,
    }
  ],
  "created": "2015-04-04 16:30:19",
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID objednávky
eshop_id int ID vašeho obchodu
serial_number string Číslo objednávky
variable_symbol string Variabilní symbol
email string E-mail zákazníka
phone string Telefon zákazníka
invoice_firstname string Fakturační jméno zákazníka
invoice_surname string Fakturační příjmení zákazníka
invoice_street string Fakturační ulice zákazníka
invoice_city string Fakturační město zákazníka
invoice_zipcode string Fakturační PSČ zákazníka
invoice_company string Fakturační společnost zákazníka
invoice_ico string Fakturační IČO zákazníka
invoice_dic string Fakturační DIČ zákazníka
contact_like_invoice int Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
contact_firstname string Doručovací jméno zákazníka
contact_surname string Doručovací příjmení zákazníka
contact_street string Doručovací ulice zákazníka
contact_city string Doručovací město zákazníka
contact_zipcode string Doručovací PSČ zákazníka
contact_company string Doručovací společnost zákazníka
contact_ico string Doručovací IČO zákazníka
contact_dic string Doručovací DIČ zákazníka
note string Poznámka k objednávce
payment array Platební metoda
delivery array Doručovací metoda
basket array Pole produktů v košíku
inserts array Pole insertů
created string Datum a čas vytvoření objednávky (Y-m-d H:i:s)
Popis:

editace objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1

JSON požadavek:

PUT https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id int ANO ID objednávky
{
  "email": "jan.novak@gmail.com",
  "phone": "777 777 777",
  "invoice_firstname": "Jan",
  "invoice_surname": "Novák",
  "invoice_street": "Korunní 21",
  "invoice_city": "Praha 2",
  "invoice_zipcode": "128 00",
  "invoice_company": "Jan Novak",
  "invoice_ico": "123456",
  "invoice_dic": "654321",
  "contact_like_invoice": "0",
  "contact_firstname": "Jana",
  "contact_surname": "Nováková",
  "contact_street": "Vinohradská 47",
  "contact_city": "Praha 2",
  "contact_zipcode": "128 00",
  "contact_company": "Jan Novak",
  "contact_ico": "123456",
  "contact_dic": "654321",
  "zpl_note": "Pro nejlepšího dědu",
  "note": "",
  "payment_id": "",
  "payment_price_vat": "",
  "delivery_id": "",
  "delivery_price_vat": "",
  "delivery_place_id": 1,
  "delivery_place_ext_id": NULL,
  "basket": [
    {
      "id": 1,
      "code": "DS12345678",
      "price_retail_vat": 123.00,
      "quantity": 3,
      "note": "zelená varianta",
    }
  ],
  "inserts": [
    {
      "id": 1,
      "code": "DS12345678",
      "quantity": 3,
    }
  ],
  "test": "0",
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
email string ANO E-mail zákazníka
phone string ANO Telefon zákazníka
invoice_firstname string ANO Fakturační jméno zákazníka
invoice_surname string ANO Fakturační příjmení zákazníka
invoice_street string ANO Fakturační ulice zákazníka
invoice_city string ANO Fakturační město zákazníka
invoice_zipcode string ANO Fakturační PSČ zákazníka
invoice_company string NE Fakturační společnost zákazníka
invoice_ico string NE Fakturační IČO zákazníka
invoice_dic string NE Fakturační DIČ zákazníka
contact_like_invoice int ANO Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
contact_firstname string NE Doručovací jméno zákazníka
contact_surname string NE Doručovací příjmení zákazníka
contact_street string NE Doručovací ulice zákazníka
contact_city string NE Doručovací město zákazníka
contact_zipcode string NE Doručovací PSČ zákazníka
contact_company string NE Doručovací společnost zákazníka
contact_ico string NE Doručovací IČO zákazníka
contact_dic string NE Doručovací DIČ zákazníka
note string NE Poznámka k objednávce
zpl_note string|NULL NE Poznámka na balík s maximálním počtem 23 znaků. Pokud bude parametr vynechán nebo NULL, bude použita defaultní poznámka nastavená u obchodu.
payment_id int ANO ID aktivní platební metody partnera
payment_price_vat float ANO Cena platební metody s DPH
delivery_id int ANO ID aktivní doručovací metody partnera
delivery_place_id1 int|NULL NE ID odběrného místa (ze systému dropshipping.cz). Viz Doručovací metody - odběrné místa
delivery_place_ext_id1 string|NULL NE ID odběrného místa (z externí služby, například zasilkovna.cz).
delivery_price_vat float ANO Cena doručovací metody s DPH
basket array ANO pole produktů v košíku
basket.id int Podm. ID aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uveden kód produktu
basket.code string Podm. Kód aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
basket.price_retail_vat float ANO Cena produktu s DPH
basket.quantity int ANO Počet kusů produktu
basket.note string NE Poznámka konkrétního produktu
inserts array NE pole insertů objednávky
inserts.id int Podm. ID aktivního produktu. Nepovinné, pokud je uveden kód produktu
inserts.code string Podm. Kód aktivního produktu. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
inserts.quantity int ANO Počet kusů insertu
test int NE Testovací objednávka. V případě označení objednávky jako testovací ("test": "1"), nebude objednávka předána dodavateli.

1 pro vložení odběrného místa můžete použít buď ID z naší databáze, nebo ID z databáze poskytovatele služby. Objednávka bude přijata i v případě, že žádná ID nepošlete, i když to konkrétní způsob dopravy vyžaduje. V tomto případě ale nebude objednávka předána dále dodavateli a klient bude vyzván k doplnění tohoto místa v administraci.


JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

Popis:

změna stavu objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1

JSON požadavek:

PATCH https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id int ANO ID objednávky
{
  "status_id": 1
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
status_id string ANO ID stavu, do kterého chcete objednávku změnit.

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

Popis:

zrušení objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1

JSON požadavek:

DELETE https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id int ANO ID objednávky

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

Popis:

Údaje o vašem účtu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/profile

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/profile HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1,
    "email": "john.doe@gmail.com",
    "firstname": "John",
    "surname": "Doe",
    "company": "ACME",
    "street": "Korunní 21",
    "city": "Praha 3",
    "zipcode": "128 00",
    "cin": "123456789",
    "tin": "",
  }
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID účtu
email string E-mail
firstname string Jméno
surname string Příjmení
company string Společnost
street string Ulice
city string Město
zipcode string PSČ
cin string IČO
tin string DIČ

WEBHOOKs

Popis:

změna stavu objednávky v systému dropshipping.cz

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderStatusChanged",
  "data": {
    "order_id": 265317,
    "from_status_id": 1,
    "to_status_id": 10
  }
}
Parametry eventu:
Klíč Typ Komentář
order_id int ID objednávky ze systému dropshipping.cz
from_status_id int Předchozí ID stavu objednávky
to_status_id string Nové ID stavu objednávky
Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	

B2b

REST API

Popis:

seznam vašich b2b objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/orders

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/orders HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id int NE ID objednávky (pro zobrazení konkrétní objednávky)
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota = 100.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
sort string NE Řazení záznámů. Směr řazení se určuje znakem "-" před názvem proměnné ("sort=created" = "created ASC"; "sort=-created" = "created DESC"). Defaultní řazení je "created ASC".
created_from string NE Určuje datum, od kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
created_to string NE Určuje datum, do kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "number": "1-00001",
      "status": {
        "id": 1,
        "name": "Přijatá"
      },
      "payment": {
        "id": 2,
        "variable_symbol": "5111438483",
        "paid": false,
      },
      "items": [
        {
          "variantId": 1,
          "variantCode": "DS34712286",
          "buyerVariantId": 2,
          "buyerVariantCode": "DS13605827",
          "name": "Nůž na brambory",
          "quantity": 5,
          "stored_quantity": 0,
          "ordered_quantity": 5,
          "date_of_delivery": "2015-04-04",
          "note": "",
          "vat": 21,
          "price": 13.22,
          "price_vat": 16.00,
        }
      ],
      "note": "",
      "price": 66.1,
      "price_vat": 80.00,
      "created": "2015-04-04 16:30:19",
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID objednávky
number string Číslo objednávky
status.id int ID stavu objednávky
status.name string Název stavu objednávky
payment.id int ID platební metody
payment.variable_symbol string Variabilní symbol objednávkys
payment.paid bool Je objednávka zaplacená?
items.variantId int ID varianty
items.variantCode string Kód varianty
items.buyerVariantId int ID varianty nakupujícího (pod kterou variantou bude položka naskladněna)
items.buyerVariantCode string Kód varianty nakupujícího (pod kterou variantou bude položka naskladněna)
items.name string Název varianty
items.quantity int Počet kusů
items.stored_quantity int Počet kusů, které již byly nakupijícímu naskladněny
items.ordered_quantity int Počet kusů, které jsou aktuálně objednány u dodavatele. NULL = produkty ješte nebyly u dodavatele objednány. 0 = produkty již byly u dodavatele dříve objednány, ale dodavatel je nemohl dodat.
items.date_of_delivery int Datum dodání produktů na základě výjádření dodavatele. NULL = produkty ještě nebyly objednány (items.ordered_quantity = NULL) nebo dodavatel nezná jejich dostupnost (items.ordered_quantity = 0).
items.note string Poznámka k variantě
items.vat int DPH (%)
items.price float Cena za kus bez DPH
items.price_vat float Cena za kus s DPH
note string Poznámka k objednávce
price float Cena celkem bez DPH
price_vat float Cena celkem s DPH
created string Datum a čas vytvoření objednávky (Y-m-d H:i:s)
Popis:

vkládání objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/orders

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/orders HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "paymentId": 2,
  "email": "zakaznik@gmail.com",
  "phone": "777666555",
  "note": ,
  "items": [
    {
      "variantId": 1,
      "variantCode": "DS34712286",
      "buyerVariantId": 2,
      "buyerVariantCode": "DS13605827",
      "quantity": 5,
      "note": ""
    }
  ]
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
paymentId int ANO Platební metoda
 • 2 => bankovním převodem
 • 16 => zálohovým účtem
email string NE E-mail nakupujícího. Defautlně bude použit přihlašovací e-mail
phone string NE E-mail nakupujícího. Defautlně bude použit telefon z profilu
note string NE Poznámka
items.variantId int Podm. Id varianty. Nepovinné, pokud je vyplněno items.variantCode
items.variantCode string Podm. Kód varianty. Nepovinné, pokud je vyplněno items.variantId
items.buyerVariantId int Podm. ID varianty nakupujícího (pod kterou variantou bude položka naskladněna). Nepovinné, pokud je vyplněno items.buyerVariantCode
items.buyerVariantCode string Podm. Kód varianty nakupujícího (pod kterou variantou bude položka naskladněna) Nepovinné, pokud je vyplněno items.buyerVariantId
items.quantity int ANO Počet kusů
items.note string NE Poznámka

JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "id": 1
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id id ID objednávky v systému dropshipping.cz

Popis:

detail b2b produktu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId>

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
productId int ANO ID b2b produktu
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Horké kameny",
      "variants": [
        {
          "id": 1,
          "name": "červené",
          "code": "DS12345678",
          "ext_code": "xyz",
          "ean": "",
          "price": 317.36,
          "price_individual": 285.62,
          "price_retail": 475.21,
          "price_retail_vat": 575,
          "minimal_price_retail": 356.41,
          "minimal_price_retail_vat": 431,
          "warehouse_quantity": 99,
          "delivery_date": 0,
          "inhouse_quantity": 99,
          "partner_quantity": 0,
          "partner_delivery_date": 60,
          "discounts": [
            {
              "quantity": 10,
              "price": 285.62,
            },
            {
              "quantity": 100,
              "price": 225.62,
            }
          ],
          "paired_variants": [
            {
              "id": 1558976,
              "code": "DS12471440",
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]


Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID produktu
name string Název produktu
variants array Varianty produktu
variants.id int ID varianty
variants.name string Název varianty
variants.code string Kód varianty
variants.ext_code int Kód dodavatele
variants.ean int EAN
variants.price float Základní cena bez DPH
variants.price_individual float|NULL Vaše individuální cena
variants.price_retail float Doporučená maloobchodní cena bez DPH
variants.price_retail_vat float Doporučená maloobchodní cena s DPH
variants.minimal_price_retail float Minimální maloobchodní cena bez DPH
variants.minimal_price_retail_vat float Minimální maloobchodní cena s DPH
variants.warehouse_quantity int|NULL Počet kusů skladem celkem. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
variants.delivery_date int|NULL Dodací doba produktu ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
variants.inhouse_quantity int Počet kusů na skladech interních dropshipping.cz.
variants.partner_quantity int|NULL Počet kusů skladem u dodavatele. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
variants.partner_delivery_date int|NULL Dodací doba produktu u dodavatele ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
variants.discounts array Množstevní slevy
variants.discounts.quantity int Počet kusů - minimální odběr
variants.discounts.price float Cena bez DPH
variants.paired_variants array Seznam variant z vašich produktů napárované na tuto variantu
variants.paired_variants.id int ID vaší varianty
variants.paired_variants.code string Kód vaší varianty

Popis:

detail b2b varianty

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId>/variants/<variantId>

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/variants/<variantId> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
productId int ANO ID b2b produktu
variantId int ANO ID b2b varianty
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "červené",
      "code": "DS12345678",
      "ext_code": "xyz",
      "ean": "",
      "price": 317.36,
      "price_individual": 285.62,
      "price_retail": 475.21,
      "price_retail_vat": 575,
      "minimal_price_retail": 356.41,
      "minimal_price_retail_vat": 431,
      "warehouse_quantity": 99,
      "delivery_date": 0,
      "inhouse_quantity": 99,
      "partner_quantity": 0,
      "partner_delivery_date": 60,
      "discounts": [
        {
          "quantity": 10,
          "price": 285.62,
        },
        {
          "quantity": 100,
          "price": 225.62,
        }
      ],
      "paired_variants": [
        {
          "id": 1558976,
          "code": "DS12471440",
        }
      ]
    }
  ]


Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID varianty
name string Název varianty
code string Kód varianty
ext_code int Kód dodavatele
ean int EAN
price float Základní cena bez DPH
price_individual float|NULL Vaše individuální cena
price_retail float Doporučená maloobchodní cena bez DPH
price_retail_vat float Doporučená maloobchodní cena s DPH
minimal_price_retail float Minimální maloobchodní cena bez DPH
minimal_price_retail_vat float Minimální maloobchodní cena s DPH
warehouse_quantity int|NULL Počet kusů skladem celkem. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
delivery_date int|NULL Dodací doba produktu ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
inhouse_quantity int Počet kusů na skladech interních dropshipping.cz.
partner_quantity int|NULL Počet kusů skladem u dodavatele. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
partner_delivery_date int|NULL Dodací doba produktu u dodavatele ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
discounts array Množstevní slevy
discounts.quantity int Počet kusů - minimální odběr
discounts.price float Cena bez DPH
paired_variants array Seznam variant z vašich produktů napárované na tuto variantu
paired_variants.id int ID vaší varianty
paired_variants.code string Kód vaší varianty
Popis:

spárování b2b varianty s vaší variantou

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId>/variants/<variantId>

JSON požadavek:

PATCH https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/variants/<variantId> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Command: PairSku

{
  "variant_id": 1
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
variant_id int ANO ID vaší varianty, kterou chcete napárovat na b2b variantu. Pokud bude vyplněna hodnota NULL, bude vytvořena nová varianta!
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "id": 1
}

Fulfillment

REST API

Popis:

seznam vašich objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders?limit=10&offset=0&sort=-created

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders?limit=30&offset=0&sort=-created HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id string NE ID objednávky (pro zobrazení konrétní objednávky)
remote_number string NE Číslo objednávky ze systému klienta
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota = 100.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
sort string NE Řazení záznámů. Směr řazení se určuje znakem "-" před názvem proměnné ("sort=created" = "created ASC"; "sort=-created" = "created DESC"). Defaultní řazení je "created ASC".
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 10,
  "data": [
    {
      "id": "da8bfbcb-5916-4416-b310-ce8ce6c0c63f",
      "number": "FF291015",
      "remote_number": "123456789",
      "currency_id": "CZK",
      "on_hold": true,
      "status": "problem_in_expedition",
      "status_note": "",
      "expedition": {
        "status": "problem",
        "problem": {
          "source": "packing",
          "description": "Produkt není k nalezení.",
          "solution": NULL,
          "postponed": true,
          "photos": ["http://expedition.services.dropshipping.cz/data/p/x/screenshot-2021-02-03-at-17.28.30.png"],
        },
      },
      "recipient": {
        "email": "zakaznik@gmail.com",
        "phone": "777666555",
        "firstname": "Jan",
        "surname": "Novák",
        "street": "Korunní 21",
        "city": "Praha 2",
        "zipcode": "12800",
        "company": ""
      },
      "delivery": {
        "id": 25,
        "value": 999.0,
        "name": "DPD",
        "tracking_number": "xyz",
        "status": "inTransit"
      },
      "payment": {
        "cod": true,
        "variable_symbol": "1234567890",
        "price": 1001
      },
      "products": [
        {
          "name": "Horké kameny",
          "image": "https://dscdn.cz/images/d/e/a/b/0/8/0/c/8/9/7c65758192e4f827ecxyz.png",
          "code": "DS12345678",
          "ext_code": null,
          "quantity": 3
        }
      ],
      "invoice": "JVBERi0xLjMNCiXi48/TDQoNCjE...",
      "damaged": false,
      "note": "Poznámka",
      "tickets": [
        {
          "barcode": "DR0705127648C",
          "data": "^XA..."
        }
      ],
      "billing": {
        "fulfillment_price": 29.50,
        "shipping_price": null
      },
      "dispatch_date": "2022-12-21"
      "created": "2019-03-17 14:26:45"
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
status string Stav objednávky
 • created => vytvořeno
 • waiting_for_storage => čeká na uskladnění
 • in_expedition => v expedici
 • packed => zabaleno
 • canceled => stornováno
 • problem_in_expedition => problém v expedici
 • not_sent => neodesláno
 • sent => odesláno
 • delivered => doručeno
 • returned => vráceno
expedition.status string Stav v expedici
 • waiting => Objednávka čeká na picking. V případě potřeby můžete objednávku v expedici zrušit.
 • picking => Objednávka je v procesu pickingu.
 • waitingForPacking => Objednávka byla čeka na kompletaci.
 • packing => Objednávka je v procesu kompletace.
 • packed => Objednávka byla zkompletována a čeká na zabalení.
 • problem => Objednávka byla označena jako problémová a čeka na vyřešení.
 • problemSolved => Objednávka byla v expedici zrušena a v případě potřeby můžete její stav změnit.
 • finished => Objednávka byla zabalena a čeká na předání kurýrovi.
 • picked => Objednávka byla čeka na kompletaci.
 • packaging => Objednávka je v procesu balení.
 • packaged => UNKNOWN STATUS
status_note Poznámka ke stavu objednávky
expedition.problem.source Zdroj problému
 • order => objednávka
 • picking => picking
 • packing => kompletace
 • packaging => balení
expedition.problem.description Popis problému
expedition.problem.solution Rešení problému
expedition.problem.postponed Expedice objednávky byla pouze krátkodobě odložena.
expedition.problem.photos Fotografie (pole URL)
Popis:

vkládání objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "recipient": {
    "email": "zakaznik@gmail.com",
    "phone": "777666555",
    "firstname": "Jan",
    "surname": "Novák",
    "street": "Korunní 21",
    "city": "Praha 2",
    "zipcode": "12800",
    "company": ""
  },
  "delivery": {
    "id": 25,
    "value": 999.0,
    "place_id": null,
    "place_ext_id": null
  },
  "payment": {
    "cod": true,
    "variable_symbol": "1234567890",
    "price": 1001
  },
  "products": [
    {
      "code": "DS12345678",
      "ext_code": null,
      "quantity": 3
    }
  ],
  "sets": [
    {
      "code": "123456",
      "quantity": 3
    }
  ],
  "eshop": "https://www.uzasne-darky.cz",
  "currency_id": "EUR",
  "on_hold": true,
  "instant_reservation": true,
  "remote_number": "123456789",
  "invoice": "JVBERi0xLjMNCiXi48/TDQoNCjE...",
  "damaged": false,
  "note": "Poznámka",
  "tickets": [
    {
      "barcode": "DR0705127648C",
      "data": "^XA..."
    }
  ],
  "dispatch_date": "2022-12-21"
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
recipient.email string ANO E-mail zákazníka
recipient.phone string ANO Telefon zákazníka
recipient.firstname string ANO Jméno zákazníka
recipient.surname string ANO Příjmení zákazníka
recipient.street string ANO Ulice zákazníka
recipient.city string ANO Město zákazníka
recipient.zipcode string ANO PSČ zákazníka
recipient.company string NE Společnost zákazníka
delivery.id int ANO ID doručovací metody
delivery.value float ANO Hodnota zboží v objednávce v měně objednávky
delivery.place_id1 int|NULL NE ID odběrného místa (ze systému dropshipping.cz). Viz Doručovací metody - odběrné místa
delivery.place_ext_id1 int|NULL NE ID odběrného místa (z externí služby, například zasilkovna.cz).
payment.cod bool ANO Je objednávka na dobírku?
payment.variable_symbol string|NULL Podm. Variabilní symbol. Povinné v případě, že je objednávka na dobírku.
payment.price float ANO Částka k zaplacení v měně objednávky. V případě, že je objednávka zaplacena předem pošlete 0.
products[].code string|NULL Podm. Kód produktu ze systému dropshipping.cz. Nepovinné, pokud je uvedeno ext_code produktu
products[].ext_code string|NULL Podm. Kód produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno code produktu
products[].quantity int ANO Počet kusů produktu
sets[] array NE Produktové sety
sets[].code string ANO Kód produktového setu
sets[].quantity int ANO Počet kusů produktového setu
eshop string NE URL adresa eshopu (včetně http(s))
currency_id string NE Měna objednávky, defaultně bude nastaveno na CZK. Měna objednávky musí souhlasit s měnou země, do které je objednávka odeslána.
on_hold bool NE Vyžaduje objednávka manuální poslání do expedice? Použijte u objednávek, které čekají na zaplacení a nesmí být poslány do expedice automaticky.
instant_reservation bool NE Vytvoření rezervací skladových zásob ihned při vytvoření objednácky. (default = false)
remote_number string ANO Číslo objednávky z Vašeho systému
invoice string|NULL NE PDF faktura jako base64 encode string.
damaged bool NE Jedná se o zásilku s poškozeným zbožím?
note string NE Poznámka
tickets[] array NE Odeslání zásilky přes vlastního dopravce. Vlastní štítky (ve formátu ZPL) používejte pouze na základě předchozí dohody s technickou podporou dropshipping.cz.
tickets[].barcode string ANO Sledovací číslo balíku. Musí se shodovat s čárovým kódem na štítku.
tickets[].data string ANO ZPL kód balíku
dispatch_date string|NULL NE Vyplňte v případě, pokud chcete expedici objednávky odložit na konkrétní datum ve formátu "Y-m-d".

1 pro vložení odběrného místa můžete použít buď ID z naší databáze, nebo ID z databáze poskytovatele služby. Objednávka bude přijata i v případě, že žádná ID nepošlete, i když to konkrétní způsob dopravy vyžaduje. V tomto případě ale nebude objednávka předána dále dodavateli a klient bude vyzván k doplnění tohoto místa v administraci.


JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "id": "da8bfbcb-5916-4416-b310-ce8ce6c0c63f"
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id string UUID objednávky v systému dropshipping.cz
Popis:

editace objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders/<orderId>

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders/<orderId> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "recipient": {
    "email": "zakaznik@gmail.com",
    "phone": "777666555",
    "firstname": "Jan",
    "surname": "Novák",
    "street": "Korunní 21",
    "city": "Praha 2",
    "zipcode": "12800",
    "company": ""
  },
  "delivery": {
    "id": 25,
    "value": 999.0,
    "place_id": null,
    "place_ext_id": null
  },
  "payment": {
    "cod": true,
    "variable_symbol": "1234567890",
    "price": 1001
  },
  "products": [
    {
      "code": "DS12345678",
      "ext_code": null,
      "quantity": 3
    }
  ],
  "sets": [
    {
      "code": "123456",
      "quantity": 3
    }
  ],
  "eshop": "https://www.uzasne-darky.cz",
  "currency_id": "EUR",
  "on_hold": true,
  "instant_reservation": true,
  "remote_number": "123456789",
  "invoice": "JVBERi0xLjMNCiXi48/TDQoNCjE...",
  "damaged": false,
  "note": "Poznámka",
  "tickets": [
    {
      "barcode": "DR0705127648C",
      "data": "^XA..."
    }
  ],
  "dispatch_date": "2022-12-21"
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
recipient.email string ANO E-mail zákazníka
recipient.phone string ANO Telefon zákazníka
recipient.firstname string ANO Jméno zákazníka
recipient.surname string ANO Příjmení zákazníka
recipient.street string ANO Ulice zákazníka
recipient.city string ANO Město zákazníka
recipient.zipcode string ANO PSČ zákazníka
recipient.company string NE Společnost zákazníka
delivery.id int ANO ID doručovací metody
delivery.value float ANO Hodnota zboží v objednávce v měně objednávky
delivery.place_id1 int|NULL NE ID odběrného místa (ze systému dropshipping.cz). Viz Doručovací metody - odběrné místa
delivery.place_ext_id1 int|NULL NE ID odběrného místa (z externí služby, například zasilkovna.cz).
payment.cod bool ANO Je objednávka na dobírku?
payment.variable_symbol string|NULL Podm. Variabilní symbol. Povinné v případě, že je objednávka na dobírku.
payment.price float ANO Částka k zaplacení v měně objednávky. V případě, že je objednávka zaplacena předem pošlete 0.
products[].code string|NULL Podm. Kód produktu ze systému dropshipping.cz. Nepovinné, pokud je uvedeno ext_code produktu
products[].ext_code string|NULL Podm. Kód produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno code produktu
products[].quantity int ANO Počet kusů produktu
sets[] array NE Produktové sety
sets[].code string ANO Kód produktového setu
sets[].quantity int ANO Počet kusů produktového setu
eshop string NE URL adresa eshopu (včetně http(s))
currency_id string NE Měna objednávky, defaultně bude nastaveno na CZK. Měna objednávky musí souhlasit s měnou země, do které je objednávka odeslána.
on_hold bool NE Vyžaduje objednávka manuální poslání do expedice? Použijte u objednávek, které čekají na zaplacení a nesmí být poslány do expedice automaticky.
instant_reservation bool NE Vytvoření rezervací skladových zásob ihned při vytvoření objednácky. (default = false)
remote_number string ANO Číslo objednávky z Vašeho systému
invoice string|NULL NE PDF faktura jako base64 encode string.
damaged bool NE Jedná se o zásilku s poškozeným zbožím?
note string NE Poznámka
tickets[] array NE Odeslání zásilky přes vlastního dopravce. Vlastní štítky (ve formátu ZPL) používejte pouze na základě předchozí dohody s technickou podporou dropshipping.cz.
tickets[].barcode string ANO Sledovací číslo balíku. Musí se shodovat s čárovým kódem na štítku.
tickets[].data string ANO ZPL kód balíku
dispatch_date string|NULL NE Vyplňte v případě, pokud chcete expedici objednávky odložit na konkrétní datum ve formátu "Y-m-d".

1 pro vložení odběrného místa můžete použít buď ID z naší databáze, nebo ID z databáze poskytovatele služby. Objednávka bude přijata i v případě, že žádná ID nepošlete, i když to konkrétní způsob dopravy vyžaduje. V tomto případě ale nebude objednávka předána dále dodavateli a klient bude vyzván k doplnění tohoto místa v administraci.


JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "id": "da8bfbcb-5916-4416-b310-ce8ce6c0c63f"
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id string UUID objednávky v systému dropshipping.cz
Popis:

odeslání objednávky k expedici

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders?id=da8bfbcb-5916-4416-b310-ce8ce6c0c63f

JSON požadavek:

PATCH https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders?id=da8bfbcb-5916-4416-b310-ce8ce6c0c63f HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200

Popis:

zrušení objednávky (změna stavu na "zrušeno")

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders?id=da8bfbcb-5916-4416-b310-ce8ce6c0c63f

JSON požadavek:

DELETE https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/orders?id=da8bfbcb-5916-4416-b310-ce8ce6c0c63f HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200


Popis:

seznam produktů

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products?limit=100&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products?limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id string NE ID produktu (pro zobrazení pouze konkrétního produktu)
code string NE DS kód varianty
ext_code string NE Kód dodavatele varianty
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 100. Maximální hodnota = 100.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
sort string NE Řazení záznámů. Směr řazení se určuje znakem "-" před názvem proměnné ("sort=name" = "name ASC"; "sort=-name" = "name DESC"). Defaultní řazení je "name ASC".
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "category_id": 1,
      "name": "Horké kameny",
      "description": "Popis",
      "description_html": "<strong>Popis</strong>",
      "variants": [
        {
          "id": 1,
          "sku_id": NULL,
          "sku_code": NULL,
          "size_id": A4,
          "name": "červené",
          "code": "DS12345678",
          "ext_code": "xyz",
          "ean": "...",
          "dropshipping": "private",
          "clearance": false,
          "price_purchase": null,
          "price_wholesale": 43.21,
          "price_retail": 81.81,
          "price_retail_vat": 99,
          "vat": 21,
          "preview_image": "https://dscdn.cz/images/3/3/c/3/3/9/2/3/c/2/ad49b23bd4e7ef694a131b.png",
          "partner_warehouse_quantity": 3,
          "partner_delivery_date": 0,
          "inventory": {
            "quantity": 3,
            "reserved_quantity": 1,
            "requested_quantity": 0,
            "price_per_unit": 81.81,
            "location": "A123"
          }
        },
        {
          "id": 2,
          "sku_id": 5,
          "sku_code": DS12345699,
          "size_id": A4,
          "name": "černé",
          "code": "DS12345679",
          "ext_code": "xzy",
          "ean": "...",
          "dropshipping": "public",
          "clearance": false,
          "price_purchase": null,
          "price_wholesale": 43.21,
          "price_retail": 81.81,
          "price_retail_vat": 99,
          "vat": 21,
          "preview_image": "https://dscdn.cz/images/3/3/c/3/3/9/2/3/c/2/ad49b23bd4e7ef694a131c.png",
          "partner_warehouse_quantity": null,
          "partner_delivery_date": null,
          "inventory": {
            "quantity": 0,
            "reserved_quantity": 0,
            "requested_quantity": 2,
            "price_per_unit": 81.81,
            "location": "A123"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID produktu
category_id int|NULL ID kategorie (pokud je produkt do kategorie zařazen).
name string Název produktu
description string Popis produktu
description_html string HTML popis produktu
variants.id int ID varianty
variants.sku_id int|NULL ID nadřazené varianty varianty
variants.sku_code string|NULL DS kód nadřazené varianty varianty
variants.size_id string|NULL Velikost manipulační jednotky
variants.name string Název varianty
variants.code string DS kód varianty
variants.ext_code string Váš kód varianty
variants.ean string EAN varianty
variants.dropshipping string Bude varianta nabízena také ostatním uživatelům systému nebo je vavrianta pouze pro vás? Hodnoty "private" nebo "public"
variants.clearance bool Varianta v likvidaci. Slouží primárně pro označení produktů, u kterých se nepočíta s dalším doskladňováním
variants.price_purchase float|NULL Nákupní cena varianty bez DPH
variants.price_wholesale float|NULL Velkoobchodní cena varianty bez DPH
variants.price_retail float|NULL Doporučená maloobchodní cena varianty bez DPH
variants.price_retail_vat int|NULL Doporučená maloobchodní cena varianty s DPH
variants.vat int DPH
variants.preview_image string Obrázek varianty
variants.partner_warehouse_quantity int|NULL Počet kusů skladem u dodavatele. NULL = produkt je skladem s neznámým přesným počtem kusů
variants.partner_delivery_date int|NULL Počet dní k naskladnění u dodavatele (v případě že není produkt skladem). 0 = je skladem, 60 = produkt již nebude naskladněn
variants.inventory.quantity int Počet kusů skladem celkem (pro dostupný počet kusů nezapomeňte odečíst "reserved_quantity")
variants.inventory.reserved_quantity int Počet rezervovaných kusů pro nevyřízené objednávky
variants.inventory.requested_quantity int Počet žádostí (ks) o variantu pro nevyřízené objednávky
variants.inventory.price_per_unit float|NULL Průměrná cena za kus
variants.inventory.location string Umístění na skladě
Popis:

vytváření produktů

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "category_id": 1,
  "name": "Horké kameny",
  "variant_name": "červené",
  "ext_code": "xyz",
  "ean": "...",
  "dropshipping": "private",
  "clearance": false,
  "description": "Popis",
  "description_html": "<strong>Popis</strong>",
  "price_purchase": null,
  "price_wholesale": 43.21,
  "price_retail_vat": 99,
  "vat": 21,
  "preview_image": "JVBERi0xLjMNCiXi48/TDQoNCjE...",
  "partner_warehouse_quantity": 3,
  "partner_delivery_date": 0,
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
category_id int|NULL ANO Id kategorie
name string ANO Název produktu
variant_name string ANO Název varianty (pokud se jedná o produkt bez variant, pošlete prázdný řetězec)
ext_code string ANO Kód produktu/varianty z vašeho systému
ean string ANO EAN produktu/varianty
dropshipping string ANO Bude produkt/varianta nabízena také ostatním uživatelům systému nebo je vavrianta pouze pro vás? Hodnoty "private" nebo "public"
clearance bool ANO Produkt/varianta v likvidaci. Slouží primárně pro označení produktů, u kterých se nepočíta s dalším doskladňováním
description string ANO Popis produktu
description_html string ANO HTML popis produktu
price_purchase float|NULL ANO Nákupní cena varianty bez DPH
price_wholesale float|NULL ANO Velkoobchodní cena varianty bez DPH
price_retail_vat int|NULL ANO Doporučená maloobchodní cena varianty s DPH
vat int ANO DPH (15/21)
preview_image string ANO Obrázek produktu/varianty jako base64 encoded string.
partner_warehouse_quantity int|NULL NE Počet kusů skladem u dodavatele. NULL = produkt je skladem s neznámým přesným počtem kusů
partner_delivery_date int|NULL NE Počet dní k naskladnění u dodavatele (v případě že není produkt skladem). 0 = je skladem, 60 = produkt již nebude naskladněn
JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "code": 201,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1,
    "variant_id": 1
    "variant_code": "DS12345678"
  }
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int Id produktu v systému dropshipping.cz
variant_id int Id varianty v systému dropshipping.cz
variant_code string Kód varianty v systému dropshipping.cz
Popis:

editace produktu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<id>

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<id> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "category_id": 1,
  "name": "Horké kameny",
  "description": "Popis",
  "description_html": "<strong>Popis</strong>",
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
category_id int|NULL ANO Id kategorie
name string ANO Název produktu
description string ANO Popis produktu
description_html string ANO HTML popis produktu
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": ""
}

Popis:

seznam produktových kategorií

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/product-categories?limit=100&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/product-categories?limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id string NE ID kategorie (pro zobrazení pouze konkrétní kategorie)
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 100. Maximální hodnota = 1000.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
sort string NE Řazení záznámů. Směr řazení se určuje znakem "-" před názvem proměnné ("sort=name" = "name ASC"; "sort=-name" = "name DESC"). Defaultní řazení je "name ASC".
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 10,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "parent": 0,
      "name": "Pro muže"
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID kategorie
parent int ID nadřazené kategorie. Nejvyšší stupeň kategorií je zapsán jako parent = 0.
name string Název kategorie
Popis:

vytváření kategorií

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/product-categories

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/product-categories HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "name": "Pro muže",
  "parent": 0
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
name string ANO Název kategorie
parent int ANO ID nadřazené kategorie. Nejvyšší stupeň kategorií je zapsán jako parent = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "code": 201,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1
  }
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int Id kategorie v systému dropshipping.cz
Popis:

editace kategorie

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/product-categories/<id>

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/product-categories/<id> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "name": "Pro muže",
  "parent": 0
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
name string ANO Název kategorie
parent int ANO ID nadřazené kategorie. Nejvyšší stupeň kategorií je zapsán jako parent = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": ""
}
Popis:

smazání kategorie

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/product-categories/<id>

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/product-categories/<id> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)


JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": ""
}

Popis:

seznam variant konkrétního produktu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/variants?limit=100&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products<productId>/variants?limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id string NE ID produktu (pro zobrazení pouze konkrétní varianty)
code string NE DS kód varianty
ext_code string NE Kód dodavatele varianty
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 100. Maximální hodnota = 100.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
sort string NE Řazení záznámů. Směr řazení se určuje znakem "-" před názvem proměnné ("sort=name" = "name ASC"; "sort=-name" = "name DESC"). Defaultní řazení je "name ASC".
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 2,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "sku_id": 5,
      "sku_code": DS12345699,
      "size_id": A4,
      "name": "červené",
      "code": "DS12345678",
      "ext_code": "xyz",
      "ean": "...",
      "dropshipping": "private",
      "clearance": false,
      "price_purchase": null,
      "price_wholesale": 43.21,
      "price_retail": 81.81,
      "price_retail_vat": 99,
      "vat": 21,
      "preview_image": "https://dscdn.cz/images/3/3/c/3/3/9/2/3/c/2/ad49b23bd4e7ef694a131b.png",
      "partner_warehouse_quantity": 3,
      "partner_delivery_date": 0,
      "inventory": {
        "quantity": 3,
        "reserved_quantity": 1,
        "requested_quantity": 0,
        "price_per_unit": 81.81,
        "location": "A123"
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "sku_id": NULL,
      "sku_code": NULL,
      "size_id": A4,
      "name": "černé",
      "code": "DS12345679",
      "ext_code": "xzy",
      "ean": "...",
      "dropshipping": "public",
      "clearance": false,
      "price_purchase": null,
      "price_wholesale": 43.21,
      "price_retail": 81.81,
      "price_retail_vat": 99,
      "vat": 21,
      "preview_image": "https://dscdn.cz/images/3/3/c/3/3/9/2/3/c/2/ad49b23bd4e7ef694a131c.png",
      "partner_warehouse_quantity": null,
      "partner_delivery_date": null,
      "inventory": {
        "quantity": 0,
        "reserved_quantity": 0,
        "requested_quantity": 2,
        "price_per_unit": 81.81,
        "location": "A123"
      }
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID varianty
sku_id int|NULL ID nadřazené varianty varianty
sku_code string|NULL DS kód nadřazené varianty varianty
size_id string|NULL Velikost manipulační jednotky
name string Název varianty
code string DS kód varianty
ext_code string Váš kód varianty
ean string EAN varianty
dropshipping string Bude varianta nabízena také ostatním uživatelům systému nebo je vavrianta pouze pro vás? Hodnoty "private" nebo "public"
clearance bool Varianta v likvidaci. Slouží primárně pro označení produktů, u kterých se nepočíta s dalším doskladňováním
price_purchase float|NULL Nákupní cena varianty bez DPH
price_wholesale float|NULL Velkoobchodní cena varianty bez DPH
price_retail float|NULL Doporučená maloobchodní cena varianty bez DPH
price_retail_vat int|NULL Doporučená maloobchodní cena varianty s DPH
vat int DPH
preview_image string Obrázek varianty
partner_warehouse_quantity int|NULL Počet kusů skladem u dodavatele. NULL = produkt je skladem s neznámým přesným počtem kusů
partner_delivery_date int|NULL Počet dní k naskladnění u dodavatele (v případě že není produkt skladem). 0 = je skladem, 60 = produkt již nebude naskladněn
inventory.quantity int Počet kusů skladem celkem (pro dostupný počet kusů nezapomeňte odečíst "reserved_quantity")
inventory.reserved_quantity int Počet rezervovaných kusů pro nevyřízené objednávky
inventory.requested_quantity int Počet žádostí (ks) o variantu pro nevyřízené objednávky
inventory.price_per_unit float|NULL Průměrná cena za kus
inventory.location string Umístění na skladě
Popis:

vytváření variant konkrétního produktu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/variants

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/variants HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "name": "černé",
  "ext_code": "yzx",
  "ean": "...",
  "dropshipping": "public",
  "clearance": true,
  "price_purchase": null,
  "price_wholesale": 43.21,
  "price_retail_vat": 99,
  "vat": 21,
  "preview_image": "JVBERi0xLjMNCiXi48/TDQoNCjE...",
  "partner_warehouse_quantity": 3,
  "partner_delivery_date": 0,
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
name string ANO Název varianty
ext_code string ANO Kód produktu/varianty z vašeho systému
ean string ANO EAN produktu/varianty
dropshipping string ANO Bude produkt/varianta nabízena také ostatním uživatelům systému nebo je vavrianta pouze pro vás? Hodnoty "private" nebo "public"
clearance bool ANO Produkt/varianta v likvidaci. Slouží primárně pro označení produktů, u kterých se nepočíta s dalším doskladňováním
price_purchase float|NULL ANO Nákupní cena varianty bez DPH
price_wholesale float|NULL ANO Velkoobchodní cena varianty bez DPH
price_retail_vat int|NULL ANO Doporučená maloobchodní cena varianty s DPH
vat int ANO DPH (15/21)
preview_image string ANO Obrázek produktu/varianty jako base64 encoded string.
partner_warehouse_quantity int|NULL NE Počet kusů skladem u dodavatele. NULL = produkt je skladem s neznámým přesným počtem kusů
partner_delivery_date int|NULL NE Počet dní k naskladnění u dodavatele (v případě že není produkt skladem). 0 = je skladem, 60 = produkt již nebude naskladněn
JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "code": 201,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1
  }
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int Id varianty v systému dropshipping.cz
Popis:

editace varianty

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/variants/<id> (alias: https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/variants/<id>)

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/variants/<id> (alias: https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/variants/<id>) HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "name": "černé",
  "ext_code": "yzx",
  "ean": "...",
  "dropshipping": "public",
  "clearance": true,
  "price_purchase": null,
  "price_wholesale": 43.21,
  "price_retail_vat": 99,
  "vat": 21,
  "partner_warehouse_quantity": 3,
  "partner_delivery_date": 0,
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
name string ANO Název varianty
ext_code string ANO Kód produktu/varianty z vašeho systému
ean string ANO EAN produktu/varianty
dropshipping string ANO Bude produkt/varianta nabízena také ostatním uživatelům systému nebo je vavrianta pouze pro vás? Hodnoty "private" nebo "public"
clearance bool ANO Produkt/varianta v likvidaci. Slouží primárně pro označení produktů, u kterých se nepočíta s dalším doskladňováním
price_purchase float|NULL ANO Nákupní cena varianty bez DPH
price_wholesale float|NULL ANO Velkoobchodní cena varianty bez DPH
price_retail_vat int|NULL ANO Doporučená maloobchodní cena varianty s DPH
vat int ANO DPH (15/21)
preview_image string NE Pokud chcete ponechat aktální obrázek varianty, vynechte tuto proměnnou.
partner_warehouse_quantity int|NULL NE Počet kusů skladem u dodavatele. NULL = produkt je skladem s neznámým přesným počtem kusů
partner_delivery_date int|NULL NE Počet dní k naskladnění u dodavatele (v případě že není produkt skladem). 0 = je skladem, 60 = produkt již nebude naskladněn
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": ""
}
Popis:

spárování varianty s b2b variantou

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/variants/<id>

JSON požadavek:

PATCH https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/variants/<id> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Command: PairSku

{
  "sku_id": 1,
  "sku_code": "DS95688674"
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
sku_id int Podm. ID b2b varianty. Nepovinné při uvedení proměnné sku_code.
sku_code string Podm. Kód b2b varianty. Nepovinné při uvedení proměnné sku_id.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": ""
}

Popis:

galerie konkrétního produktu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/images?limit=100&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/images?limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 100. Maximální hodnota = 1000.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 10,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "product_id": 1,
      "variant_id": 1,
      "url": "https://dscdn.cz/images/5/8/2/8/9/b/9/d/a/7/3ab95e3eb9e21986c724af.jpg"
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID obrázku
product_id int ID produktu
variant_id int|NULL ID varianty, pokud se obrázek vztahuje ke konkrétní variante produktu.
url string ANO URL obrázku
Popis:

vytváření nového obrázku galerie konkrétního produktu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/images

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/images HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "variant_id": 1,
  "image": "JVBERi0xLjMNCiXi48/TDQoNCjE..."
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
variant_id int|NULL ANO ID varianty, pokud je na obrázku pouze konkrétní varianta produktu
image string ANO Obrázek jako base64 encoded string.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "code": 201,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1
    "url": "https://dscdn.cz/images/5/8/2/8/9/b/9/d/a/7/3ab95e3eb9e21986c724af.jpg"
  }
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id string ID vloženého obrázku
url string URL vloženého obrázku
Popis:

smazání obrázku produktu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/images/<id>

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/products/<productId>/images/<id> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)


JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": ""
}

Popis:

seznam variant na skladě

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-variants?limit=100&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-variants?limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
variant_id string NE ID varianty (pro zobrazení pouze konkrétní varianty)
quantity_from int NE Počet nepoškozených kusů skladem >= quantity_from.
damaged_quantity_from int NE Počet poškozených kusů skladem >= damaged_quantity_from.
total_quantity_from int NE Počet poškozených nebo nepoškozených kusů skladem >= total_quantity_from.
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 100. Maximální hodnota = 1000.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 1,
  "data": [
    {
      "variant_id": 1887274,
      "code": "DS62202039",
      "ext_code": "123",
      "volume_category_id": 7,
      "quantity": 3,
      "damaged_quantity": 0,
      "reserved_quantity": 0,
      "requested_quantity": 0,
      "price_per_unit": 99,
      "stock_taking_at": "2021-01-24 21:12:56"
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
variant_id int Id varianty ze systému dropshipping.cz
code string Kód varianty ze systému dropshipping.cz
code string Váš kód varianty
volume_category_id int Id objemová kategorie určující cenu uskladnění
quantity int Počet kusů skladem celkem (pro dostupný počet kusů nezapomeňte odečíst "reserved_quantity")
damaged_quantity int Počet poškozených kusů skladem celkem
reserved_quantity int Počet rezervovaných kusů pro nevyřízené objednávky
requested_quantity int Počet žádostí (ks) o variantu pro nevyřízené objednávky
price_per_unit float|NULL Průměrná cena za kus
stock_taking_at date|NULL Datum a čas poslední inventury (Y-m-d H:i:s)

Popis:

seznam předskladnění

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-preloads?limit=100&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-preloads?limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id string NE ID kategorie (pro zobrazení pouze konkrétní kategorie)
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 100. Maximální hodnota = 1000.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "closed": true,
      "extra_cost": 0,
      "note": "poznámka",
      "receiving_note": "poznámka k naskladnění",
      "date_of_delivery": "2022-12-31",
      "items": [
        {
          "variant_id": 1,
          "code": "DS12345678",
          "ext_code": null,
          "price_per_unit": 99.99,
          "quantity": 3,
          "received_quantity": 2,
          "damaged_quantity": 1,
          "photos": ["https://dscdn.cz/images/9/3/4/f/a/a/e/a/1/0/b31ea2df5b933d6cf9b661.png"]
        }
      ],
      "packages": [
        {
          "size_id": "L1"
          "barcode": "123456789"
        }
      ],
      "notes": [
        {
          "text": "Text poznamky"
          "created": "2022-01-31 08:01:01"
        }
      ],
      "received_at": "2022-03-04"
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID předskladnění
closed bool Je předskladnění uzavřeno?
extra_cost float Náklady naskladnění bez DPH
note string Poznámka
receiving_note string Poznámka k naskladnění. Depricated - pro poznámky k naskladnění viz notes[]
date_of_delivery string Předpokládaný datum dodání
items[].variantId int Id produktu ze systému dropshipping.cz
items[].code string Kód produktu ze systému dropshipping.cz
items[].ext_code string Kód produktu dodavatele
items[].price_per_unit float Cena za kus bez DPH
items[].quantity int Počet kusů
items[].received_quantity int|NULL Počet kusů, které byly reálně naskladněny. Pokud je hodnota NULL, k naskladnění zatím nedošlo
items[].damaged_quantity int|NULL Počet kusů, které jsou poškozeny. Pokud je hodnota NULL, zatím nedošlo k naskladnění
items[].photos array Foto dokumentace, z pravidla v případě přijetí poškozených kusů
packages[].size_id string|NULL Velikost balíku
packages[].barcode string Sledovací číslo balíku
notes[].text string Text poznámky
packages[].created string Datum a čas vytvoření poznámky (Y-m-d H:i:s)
received_at string|NULL Datum posledního naskladnění (Y-m-d)
Popis:

vytváření předskladnění

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-preloads

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-preloads HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "extra_cost": 0,
  "note": "poznámka",
  "date_of_delivery": "2022-12-31",
  "items": [
    {
      "code": "DS12345678",
      "ext_code": null,
      "price_per_unit": 99.99,
      "quantity": 3
    }
  ],
  "packages": [
    {
      "barcode": "123456789"
    }
  ]
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
extra_cost float ANO Náklady naskladnění bez DPH
note string NE Poznámka
date_of_delivery string ANO Předpokládaný datum dodání
items[].code string Podm. Kód produktu ze systému dropshipping.cz. Nepovinné, pokud je uvedeno ext_code produktu
items[].ext_code string Podm. Kód produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno code produktu
items[].price_per_unit float ANO Cena za kus bez DPH
items[].quantity int ANO Počet kusů
packages[].barcode string NE Sledovací číslo balíků
JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "code": 201,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1
  }
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int Id předskladnění v systému dropshipping.cz
Popis:

editace předskladnění

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-preloads/<id>

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-preloads/<id> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "extra_cost": 0,
  "note": "poznámka",
  "date_of_delivery": "2022-12-31",
  "items": [
    {
      "code": "DS12345678",
      "ext_code": null,
      "price_per_unit": 99.99,
      "quantity": 3
    }
  ],
  "packages": [
    {
      "barcode": "123456789"
    }
  ]
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
extra_cost float ANO Náklady naskladnění bez DPH
note string NE Poznámka
date_of_delivery string ANO Předpokládaný datum dodání
items[].code string Podm. Kód produktu ze systému dropshipping.cz. Nepovinné, pokud je uvedeno ext_code produktu
items[].ext_code string Podm. Kód produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno code produktu
items[].price_per_unit float ANO Cena za kus bez DPH
items[].quantity int ANO Počet kusů
packages[].barcode string NE Sledovací číslo balíků
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": ""
}
Popis:

smazání předskladnění

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-preloads/<id>

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-preloads/<id> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)


JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": ""
}

Popis:

seznam žádostí

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-requests?limit=100&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-requests?limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id string NE ID kategorie (pro zobrazení pouze konkrétní kategorie)
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 100. Maximální hodnota = 1000.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "variant_id": 1,
      "variant_code": "DS12471440",
      "variant_ext_code": "xyz",
      "quantity": 3,
      "date_of_delivery": "2022-12-31",
      "created": "2022-12-31 12:12:12",
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID žádosti
variant_id int Id produktu ze systému dropshipping.cz
variant_code string Kód produktu ze systému dropshipping.cz
variant_ext_code string Kód produktu dodavatele
quantity int Počet kusů
date_of_delivery string|NULL Předpokládaný datum dodání. Pokud je hodnota rovna "NULL", žádost čeká na vaše vyjádření. Pokud je hodnota rovna "", předpokládaný datum dodání je nastaveno jako neznámé
created string Datum a čas vytvoření žádosti
Popis:

editace předpokládaného datumu dodání

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-requests/<id>

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-requests/<id> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "date_of_delivery": "2022-12-31",
}
Popis polí požadavku:
date_of_delivery string ANO Předpokládaný datum dodání. Pokud je datum dodání neznámé, pošlete prázdný řetězec ("").
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": ""
}

Popis:

seznam pohybů

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-movements?limit=100&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/warehouse-movements?limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id string NE ID kategorie (pro zobrazení pouze konkrétní kategorie)
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 100. Maximální hodnota = 1000.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
dateFrom string NE Datum od ve formátu Y-m-d (např. 2020-01-31).
dateTo string NE Datum do ve formátu Y-m-d (např. 2020-01-31).

Záznamy jsou vždy řazeny od nejnovějšího po nejstarší.

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "variant_id": 1,
      "movement": "in",
      "reason": null,
      "order_id": null,
      "order_number": null,
      "b2b_order_id": null,
      "stock_taking_id": null,
      "fulfillment_order_id": null,
      "preload_id": 1751,
      "reload_id": null,
      "price_per_unit": 99.99,
      "extra_cost_per_unit": 0.0,
      "quantity": 3,
      "damaged_quantity": 0,
      "created": "2022-12-31 12:12:12",
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int Id pohybu
variant_id int Id varianty ze systému dropshipping.cz
movement string Směr pohybu ("in"|"out")
reason obj|NULL Důvod pohybu (pokud je hodnota NULL, důvod nebyl specifikován)
reason.id int ID důvodu pohybu
reason.name string Název důvodu pohybu
order_id int|NULL Id dropshippingové objednávky
order_number string|NULL Číslo dropshippingové objednávky
b2b_order_id int|NULL Id B2B objednávky
stock_taking_id string|NULL Id inventury ve formátu UUID4
fulfillment_order_id string|NULL Id fulfillmentové objednávky ve formátu UUID4 (IN = naskladnění vratky; OUT = vyskladnění objednávky)
preload_id int|NULL Id předskladnění
reload_id int|NULL Id transformace
price_per_unit float|NULL Cena/kus za kterou byla položka naskladněna
extra_cost_per_unit float|NULL Náklady/kus za kterou byla položka naskladněna
quantity int Počet kusů
damaged_quantity int Počet poškozených kusů
created string Datum a čas vytvoření ve formátu "Y-m-d H:i:s"

Popis:

seznam aktivních platebních metod

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/payments

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/payments HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "totalCount": 12,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hotově",
      "price": 87.23,
      "price_vat": 89,
      "vat": 21,
      "permitted_delivery": ["1","2"]
    }
  ]
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID platební metody
name string Název
price float Cena bez DPH
price_vat float Cena s DPH
vat_id int DPH
permitted_delivery[] array Pole povolených ID kombinací doručovacích metod
Popis:

seznam aktivních doručovacích metod

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/deliveries

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/deliveries HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Česká pošta",
      "price": 87.23,
      "price_vat": 89,
      "price_atyp": null,
      "price_atyp_vat": null,
      "price_oversized": null,
      "price_oversized_vat": null,
      "vat": 21,
      "has_place": 1,
      "permitted_payment": ["1","2"]
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID doručovací metody
name string Název
price float Cena bez DPH
price_vat float Cena s DPH
price_atyp float|NULL Speciální cena bez DPH za produkty, označené jako "atyp"
price_atyp_vat float|NULL Speciální cena s DPH za produkty, označené jako "atyp"
price_oversized float|NULL Speciální cena bez DPH za produkty, označené jako "oversized"
price_oversized_vat float|NULL Speciální cena s DPH za produkty, označené jako "oversized"
vat_id int DPH
has_place int Údaj o tom, jestli konkrétní způsob dopravy vyžaduje zaslání odběrného místa (0 = NE; 1 = ANO). Viz také "Doručovací metody - odběrné místa"
permitted_delivery[] array Seznam povolených ID kombinací platebních metod
Popis:

seznam aktivních odběrných míst konkrétní doručovací metody

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/delivery-places?deliveryId=10&limit=30&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/fulfillment/delivery-places?deliveryId=10&limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
deliveryId int ANO ID doručovací metody
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota je neomezená.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "ext_id": "321",
      "place": "Zásilkovna s.r.o.",
      "street": "Vltavská 277/28",
      "city": "Praha",
      "zipcode": "150 00",
      "region_name": "Hlavní město Praha",
      "lat": "50.06980",
      "lon": "14.40607",
      "url": "http://www.zasilkovna.cz/point/praha-5-andel",
      "note": "",
      "direction": "Pobočka se nachází na v Praze na Smíchově 50 m od autobusového nádraží Na Knížecí.",
      "direction_car": "před pobočkou nelze parkovat. Je možné zaparkovat v ulicích Jindřich Plachty, nebo Staropramenná, jsou však dost plné. Jistější je zaparkovat v podzemních garážích pod Albertem - vjezd z ulice Bozděchova (200m), nebo na hlídaném parkovišti vedle polikliniky - vjezd z ulice Stroupežnického (200m), nebo na hlídaném parkovišti vedle aut. nádraží - vjezd z ulice Za ženskými domovy (200m)",
      "direction_public": "Pobočka se nachází 200m od východu z metra Anděl - Výstup na Knížecí",
      "opening_hour_short_html": "<strong>Po–Pá</strong> 10:00–19:00<br /><strong>So</strong> 10:00–15:00</span>",
      "opening_hour_table_html": "<table class="packetery-hours"><tr><th>Po</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>Út</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>St</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>Čt</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>Pá</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>So</th><td>10:00–15:00</td></tr><tr><th>Ne</th><td></td></tr></table>",
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID odběrného místa (v systému dropshipping.cz)
ext_id string ID odběrného místa externí služby (ze systému provozovatele)
place string Název konkrétní pobočky
street string Ulice
city string Město
zipcode string PSČ
region_name string Kraj
lat string GPS souřadnice latitude
lon string GPS souřadnice longitude
url string URL adresa detailu pobočky na stránkách zasilkovna.cz
note string Poznámka
direction string Popis polohy pobočky
direction_car string Popis k nalezení pobočky autem
direction_public string Popis k nalezení pobočky pěšky
opening_hour_short_html string HTML tabulka otevíracích hodin, zkrácená
opening_hour_table_html string HTML tabulka otevíracích hodin

WEBHOOKs

Popis:

vytvoření objednávky

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderCreated",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
    "number": "FF701392",
    "remote_number": "1",
    "currency_id": "CZK",
    "on_hold": false,
    "recipient": {
      "email": "zakaznik@gmail.com",
      "phone": "777666555",
      "firstname": "Jan",
      "surname": "Novák",
      "street": "Korunní 21",
      "city": "Praha 2",
      "zipcode": "12800",
      "company": ""
    },
    "delivery": {
      "id": 25,
      "value": 999.0,
      "name": "DPD",
      "tracking_number": "xyz",
      "status": "inTransit"
    },
    "payment": {
      "cod": true,
      "variable_symbol": "1234567890",
      "price": 1001
    },
    "products": [
      {
        "name": "Horké kameny",
        "image": "https://dscdn.cz/images/d/e/a/b/0/8/0/c/8/9/7c65758192e4f827ecxyz.png",
        "code": "DS12345678",
        "ext_code": null,
        "quantity": 3
      }
    ],
    "note": "",
    "tickets": [
      {
        "barcode": "DR0705127648C",
      }
    ],
    "created": "2020-10-28 06:45:23"
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

změna udajů objednávky

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderUpdated",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
    "number": "FF701392",
    "remote_number": "1",
    "currency_id": "CZK",
    "on_hold": false,
    "recipient": {
      "email": "zakaznik@gmail.com",
      "phone": "777666555",
      "firstname": "Jan",
      "surname": "Novák",
      "street": "Korunní 21",
      "city": "Praha 2",
      "zipcode": "12800",
      "company": ""
    },
    "delivery": {
      "id": 25,
      "value": 999.0,
      "name": "DPD",
      "tracking_number": "xyz",
      "status": "inTransit"
    },
    "payment": {
      "cod": true,
      "variable_symbol": "1234567890",
      "price": 1001
    },
    "products": [
      {
        "name": "Horké kameny",
        "image": "https://dscdn.cz/images/d/e/a/b/0/8/0/c/8/9/7c65758192e4f827ecxyz.png",
        "code": "DS12345678",
        "ext_code": null,
        "quantity": 3
      }
    ],
    "note": "",
    "tickets": [
      {
        "barcode": "DR0705127648C",
      }
    ],
    "created": "2020-10-28 06:45:23"
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

zrušení objednávky

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderCanceled",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

změna stavu zásilky

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderDeliveryChanged",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
    "delivery": {
      "id": 25,
      "value": 999.0,
      "name": "DPD",
      "tracking_number": "xyz",
      "status": "inTransit"
    },
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

předání objednávky na sklad k expedici

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderPushedToExpedition",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

objednávka byla zabalena a čeká převzetí dopravcem

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderPacked",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
    "delivery": {
      "id": 25,
      "value": 999.0,
      "name": "DPD",
      "tracking_number": "xyz",
      "status": "inTransit"
    },
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

objednávka se vrátila zpět na sklad

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderReturned",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

objednávku nebylo možné odeslat

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderNotSent",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
    "note": "Nadrozměr",
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

objednávka byla odeslána

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderSent",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

objednávka byla doručena

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderDelivered",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

obnovení zrušené objednávky

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderRestored",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

objednávka byla přepnuta do stavu čeká na uskladnění

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderStatusChangedToWaitingForStorage",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	
Popis:

objednávka byla přepnuta do vytvořeno. Z pravidla při nutnosti upravit objednávku na základě problému v expedici.

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
created string Datum a čas vytvoření eventu ve formátu "Y-m-d H:i:s"
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderStatusChangedToCreated",
  "data": {
    "id": "7cad37e9-2624-480d-8c5f-68985522e7d0",
  },
  "created": "2020-10-28 06:45:23",
}
Parametry eventu:

Pro detailní popis parametrů v sekci REST API - Objednávky

Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;