API Dokumentace

Aktuální "TOKEN" najdete ve Vaší administraci. PHP příklad napojení: vložení objednávky, čtení objednávek.

Dropshipping

REST API

Popis:

seznam vašich aktivních obchodů

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/eshops

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/eshops HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Můj obchod",
      "www": "http://www.mujobchod.cz",
      "product_xml": "https://www.dropshipping.cz/.../",
    }
  ]
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID obchodu
name string Název obchodu
www string WWW obchodu
product_xml string URL XML zdroje produktů vašeho obchodu
Popis:

seznam aktivních produktů vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products?eshop_id=1&limit=30&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/products?eshop_id=1&limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int ANO ID obchodu
id int NE ID produktu (pro zobrazení konretního produktu)
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota je neomezená.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "group_id": 1,
      "manufacturer_id": 1,
      "name": "Plavky AF (červené + černá) - L 90-100 cm",
      "product_name": "Plavky AF (červené + černá)",
      "variant_name": "L 90-100 cm",
      "description": "...",
      "description_html": "...",
      "code": "DS46689145",
      "ext_code": "DZ411",
      "ean": "1010121353001",
      "price_retail": 185.95,
      "price_retail_vat": 214,
      "price_wholesale": 121.49,
      "price_wholesale_vat": 146,
      "minimal_price_retail": 185.95,
      "minimal_price_retail_vat": 214,
      "vat": 21,
      "clearance": true,
      "warehouse_quantity": 1,
      "delivery_date": 0,
      "inhouse_quantity": 0,
      "partner_quantity": 1,
      "partner_delivery_date": 0,
      "preview_image": "http://www.eshop.cz/img/9841.jpg",
      "categories": ["1","2"],
      "images": [
        "http://www.eshop.cz/img/9841.jpg",
        "http://www.eshop.cz/img/9842.jpg",
        "http://www.eshop.cz/img/9843.jpg",
      ],
      "parameters": [
        {
          id: 1,
          key: "color",
          value: "černá",
        },
        {
          id: 2,
          key: "size",
          value: "XL",
        },
      ],
      "special_delivery_prices": [
        {
          delivery_id: 13,
          type: "atyp",
        }
      ],
      "blacklisted_delivery_ids": [10,14,24]
    }
  ]
}
		
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID produktu
group_id int|null Označení skupiny produktů, které vzájemně představují varianty. Pokud je hodnota null, produkt nemá žádné varianty.
manufacturer_id int|null ID výrobce produktu. Pokud je hodnota null, výrobce je neznámý.
name string Název produktu včetně názvu varianty (oddělené "-")
product_name string Název produktu bez varianty
variant_name string Název varianty
description string Popis produktu
description_html string HTML popis produktu
code string Kód produktu v systému Dropshipping.cz
ext_code string Kód produktu dodavatele
ean string|null EAN produktu. Pokud je hodnota null, EAN je neznámý.
price_retail float Maloobchodní cena bez DPH
price_retail_vat float Maloobchodní cena s DPH
minimal_price_retail float Minimální maloobchodní cena bez DPH
minimal_price_retail_vat float Minimální maloobchodní cena s DPH
price_wholesale float Velkooobchodní cena bez DPH
price_wholesale_vat float Velkooobchodní cena s DPH
vat int DPH
clearance bool Likvidace
warehouse_quantity int|null Počet kusů skladem. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
delivery_date int|null Dodací doba produktu ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
inhouse_quantity int Počet kusů na skladech interních dropshipping.cz.
partner_quantity int|null Počet kusů skladem u dodavatele. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
partner_delivery_date int|null Dodací doba produktu u dodavatele ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
preview_image string Celá adresa náhledového obrázku
categories array Pole ID kategorií
images array Pole URL všech obrázků
parameters array Pole parametrů produktů.
special_delivery_prices array Pole doručovacích metod, pro které má produkt nestandartní cenu ("atyp" nebo "oversized", viz sekce Doručovací metody).
blacklisted_delivery_ids array Pole ID doručovacích metod, kterými nelze produkt zákazníkovi odeslat.
Popis:

skladovost produktů (variant)

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/inventory

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/inventory HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

{
  "ids": [1,2,3]
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
ids array ANO Pole ID produktů (variant)
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "code": "code",
      "warehouse_quantity": 99,
      "delivery_date": 0,
      "inhouse_quantity": 99,
      "partner_quantity": NULL,
      "partner_delivery_date": 7,
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
warehouse_quantity int|null Počet kusů skladem. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
delivery_date int|null Dodací doba produktu ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
inhouse_quantity int Počet kusů na skladech interních dropshipping.cz.
partner_quantity int|null Počet kusů skladem u dodavatele. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
partner_delivery_date int|null Dodací doba produktu u dodavatele ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
Popis:

seznam aktivních kategorií produktů vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/categories?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/categories?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int ANO ID obchodu
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultně se vypisují všechny kategorie.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "parent": 0,
      "name": "Pánské oblečení"
    }
  ]
}
		
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID kategorie
parent int ID nadřazené kategorie. Nejvyšší stupeň kategorií je zapsán jako parent = 0.
name string Název kategorie
Popis:

seznam výrobců produktů vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/manufacturers?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/manufacturers?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int ANO ID obchodu
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Nike"
    }
  ]
}
		
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID
name string Název
Popis:

seznam parametrů produktů vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/parameters?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/parameters?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int ANO ID obchodu
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "key": "color",
      "name": "Barva"
    }
  ]
}
		
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID
key string Textový, unikátní identifikátor
name string Název
Popis:

Seznam XML kolekcí vytvořených v administraci

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/products/xml-collections

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/xml-collections HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": "c156ca1f-41df-417b-b6e6-36b949a03691",
      "type": "b2b",
      "name": "TOP hračky",
      "xmls": [
        {
          "link": "https://www.dropshipping.cz/xml/product-collection/dropshipping/products/c156ca1f-41df-417b-b6e6-36b949a03691",
          "format": "default",
          "type": "all"
        }
      ]
    }
  ]
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id string ID XML kolekce ve formátu UUID4
type string Typ XML kolekce (dropshipping|b2b)
xmls array XML soubory kolekce
xmls.link string Odkaz
xmls.format string Formát kolekce (default|shoptet)
xmls.type string Type kolekce (all|inventory)
Popis:

seznam aktivních platebních metod vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/payments?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/payments?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int Podm. ID obchodu. Nepovinné pokud je uveden parametr partner_id.
partner_id int Podm. ID dodavatele. Nepovinné pokud je uveden parametr eshop_id.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hotově",
      "price": 87.23,
      "price_vat": 89,
      "vat": 21,
      "permitted_delivery": ["1","2"]
    }
  ]
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID platební metody
name string Název
price float Cena bez DPH
price_vat float Cena s DPH
vat_id int DPH
permitted_delivery[] array Pole povolených ID kombinací doručovacích metod
Popis:

seznam aktivních doručovacích metod vašeho obchodu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/deliveries?eshop_id=1

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/deliveries?eshop_id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int Podm. ID obchodu. Nepovinné pokud je uveden parametr partner_id.
partner_id int Podm. ID dodavatele. Nepovinné pokud je uveden parametr eshop_id.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Česká pošta",
      "price": 87.23,
      "price_vat": 89,
      "price_atyp": null,
      "price_atyp_vat": null,
      "price_oversized": null,
      "price_oversized_vat": null,
      "vat": 21,
      "has_place": 1,
      "permitted_payment": ["1","2"]
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID doručovací metody
name string Název
price float Cena bez DPH
price_vat float Cena s DPH
price_atyp float|NULL Speciální cena bez DPH za produkty, označené jako "atyp"
price_atyp_vat float|NULL Speciální cena s DPH za produkty, označené jako "atyp"
price_oversized float|NULL Speciální cena bez DPH za produkty, označené jako "oversized"
price_oversized_vat float|NULL Speciální cena s DPH za produkty, označené jako "oversized"
vat_id int DPH
has_place int Údaj o tom, jestli konkrétní způsob dopravy vyžaduje zaslání odběrného místa (0 = NE; 1 = ANO). Viz také "Doručovací metody - odběrné místa"
permitted_delivery[] array Seznam povolených ID kombinací platebních metod
Popis:

seznam aktivních odběrných míst konkrétní doručovací metody

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/delivery-places?delivery_id=1&limit=30&offset=0

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/delivery-places?delivery_id=1&limit=30&offset=0 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
delivery_id int ANO ID doručovací metody
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota je neomezená.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "ext_id": "321",
      "place": "Zásilkovna s.r.o.",
      "street": "Vltavská 277/28",
      "city": "Praha",
      "zipcode": "150 00",
      "region_name": "Hlavní město Praha",
      "lat": "50.06980",
      "lon": "14.40607",
      "url": "http://www.zasilkovna.cz/point/praha-5-andel",
      "note": "",
      "direction": "Pobočka se nachází na v Praze na Smíchově 50 m od autobusového nádraží Na Knížecí.",
      "direction_car": "před pobočkou nelze parkovat. Je možné zaparkovat v ulicích Jindřich Plachty, nebo Staropramenná, jsou však dost plné. Jistější je zaparkovat v podzemních garážích pod Albertem - vjezd z ulice Bozděchova (200m), nebo na hlídaném parkovišti vedle polikliniky - vjezd z ulice Stroupežnického (200m), nebo na hlídaném parkovišti vedle aut. nádraží - vjezd z ulice Za ženskými domovy (200m)",
      "direction_public": "Pobočka se nachází 200m od východu z metra Anděl - Výstup na Knížecí",
      "opening_hour_short_html": "<strong>Po–Pá</strong> 10:00–19:00<br /><strong>So</strong> 10:00–15:00</span>",
      "opening_hour_table_html": "<table class="packetery-hours"><tr><th>Po</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>Út</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>St</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>Čt</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>Pá</th><td>10:00–19:00</td></tr><tr><th>So</th><td>10:00–15:00</td></tr><tr><th>Ne</th><td></td></tr></table>",
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID odběrného místa (v systému dropshipping.cz)
ext_id string ID odběrného místa externí služby (ze systému provozovatele)
place string Název konkrétní pobočky
street string Ulice
city string Město
zipcode string PSČ
region_name string Kraj
lat string GPS souřadnice latitude
lon string GPS souřadnice longitude
url string URL adresa detailu pobočky na stránkách zasilkovna.cz
note string Poznámka
direction string Popis polohy pobočky
direction_car string Popis k nalezení pobočky autem
direction_public string Popis k nalezení pobočky pěšky
opening_hour_short_html string HTML tabulka otevíracích hodin, zkrácená
opening_hour_table_html string HTML tabulka otevíracích hodin
Popis:

seznam všech stavů objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/order-statuses

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/order-statuses HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Příjatá",
      "active": true,
    }
  ]
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID stavu
name string Název stavu
active bool Jedná se o aktivní stav?
Popis:

seznam vašich objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?eshop_id=1&limit=30&offset=0&sort=-created

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?eshop_id=1&limit=30&offset=0&sort=-created HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
eshop_id int NE ID obchodu (pro zobrazení objednávek konkrétního obchodu)
id int NE ID objednávky (pro zobrazení konkrétní objednávky)
serial_number string NE Číslo objednávky
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota = 100.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
sort string NE Řazení záznámů. Směr řazení se určuje znakem "-" před názvem proměnné ("sort=created" = "created ASC"; "sort=-created" = "created DESC"). Defaultní řazení je "id ASC".
created_from string NE Určuje datum, od kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
created_to string NE Určuje datum, do kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
remote_id string NE ID objednávky z Vašeho systému
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "remote_id": "123456789",
      "eshop_id": 1,
      "status_id": 1,
      "serial_number": "1-0002",
      "variable_symbol": ""1-0002"",
      "email": "jan.novak@gmail.com",
      "phone": "777 777 777",
      "invoice_firstname": "Jan",
      "invoice_surname": "Novák",
      "invoice_street": "Korunní 21",
      "invoice_city": "Praha 2",
      "invoice_zipcode": "128 00",
      "invoice_company": "Jan Novak",
      "invoice_ico": "123456",
      "invoice_dic": "654321",
      "contact_like_invoice": "0",
      "contact_firstname": "Jana",
      "contact_surname": "Nováková",
      "contact_street": "Vinohradská 47",
      "contact_city": "Praha 2",
      "contact_zipcode": "128 00",
      "contact_company": "Jan Novak",
      "contact_ico": "123456",
      "contact_dic": "654321",
      "note": "",
      "paid": true,
      "commision_status": 1,
      "commision": 54.90,
      "balance": 14.90,
      "payment": {
        "id": 1,
        "name": Dobírka,
        "price": 64.95,
        "price_vat": 79,
        "gateway_link": "https://www.platbaobjednavky.cz/zaplatit/rk7nq9xkq53ecr1moix0imc8u54hvf0gekmkjekg31oij8ju4icutmo5e8kf66rb",
        "qr_code": "https://www.dropshipping.cz/api/open/order/v4ij79tvrnyb0ms4yslz0ttfaom0ykf1xs1v5hp9jcylafah4nz60fy93lw8fhvv/qr-payment.png",
      },
      "delivery": {
        "id": 1,
        "name": Intime,
        "price": 64.95,
        "price_vat": 79,
      },
      "tracking": {
        "number": Z1051590747,
        "link": http://www.zasilkovna.cz/vyhledavani?id=Z1051590747,
      },
      "proforma_invoice": {
        "link": https://www.dropshipping.cz/...,
      },
      "invoice": {
        "link": https://www.dropshipping.cz/...,
      },
      "basket": [
        {
          "id": 1,
          "name": 3D kreslená kabelka,
          "code": 1-ZS190,
          "price_retail": 338.84,
          "price_retail_vat": 410,
          "quantity": 9,
          "reserved_quantity": 8,
          "note": zelená varianta,
        }
      ],
      "inserts": [
        {
          "id": 1,
          "name": 3D kreslená kabelka,
          "code": 1-ZS190,
          "quantity": 9,
        }
      ],
      "created": "2015-04-04 16:30:19",
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID objednávky
remote_id string (36)|NULL Unikátní identifikátor z Vašeho systému. Např. číslo objednávky.
eshop_id int ID vašeho obchodu
status_id int ID stavu objednávky
serial_number string Číslo objednávky
variable_symbol string Variabilní symbol
email string E-mail zákazníka
phone string Telefon zákazníka
invoice_firstname string Fakturační jméno zákazníka
invoice_surname string Fakturační příjmení zákazníka
invoice_street string Fakturační ulice zákazníka
invoice_city string Fakturační město zákazníka
invoice_zipcode string Fakturační PSČ zákazníka
invoice_company string Fakturační společnost zákazníka
invoice_ico string Fakturační IČO zákazníka
invoice_dic string Fakturační DIČ zákazníka
contact_like_invoice int Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
contact_firstname string Doručovací jméno zákazníka
contact_surname string Doručovací příjmení zákazníka
contact_street string Doručovací ulice zákazníka
contact_city string Doručovací město zákazníka
contact_zipcode string Doručovací PSČ zákazníka
contact_company string Doručovací společnost zákazníka
contact_ico string Doručovací IČO zákazníka
contact_dic string Doručovací DIČ zákazníka
note string Poznámka k objednávce
paid bool Je objednávka zaplacená?
commision_status int|NULL Je schválena provize za objednávku? (null = provize čeká na schválení; 0 = provize byla zamítnuta; 1 = provize byla schválena)
commision float Potencionální, čistá, provize z objednávky
balance float Aktuální součet zisků a ztrát objednávky
payment array Platební metoda
delivery array Doručovací metoda
tracking array|NULL Sledovací číslo a odkaz na stav zásilky
proforma_invoice array Odkaz pro stažení zálohové faktury
invoice array|NULL Odkaz pro stažení faktury
basket array Pole produktů v košíku
inserts array Pole insertů
created string Datum a čas vytvoření objednávky (Y-m-d H:i:s)
Popis:

vkládání objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

{
  "remote_id": "123456789",
  "auto_resend": 1,
  "eshop_id": 1,
  "email": "jan.novak@gmail.com",
  "phone": "777 777 777",
  "invoice_firstname": "Jan",
  "invoice_surname": "Novák",
  "invoice_street": "Korunní 21",
  "invoice_city": "Praha 2",
  "invoice_zipcode": "128 00",
  "invoice_company": "Jan Novak",
  "invoice_ico": "123456",
  "invoice_dic": "654321",
  "contact_like_invoice": "0",
  "contact_firstname": "Jana",
  "contact_surname": "Nováková",
  "contact_street": "Vinohradská 47",
  "contact_city": "Praha 2",
  "contact_zipcode": "128 00",
  "contact_company": "Jan Novak",
  "contact_ico": "123456",
  "contact_dic": "654321",
  "zpl_note": "Pro nejlepšího dědu",
  "note": "",
  "payment_id": "",
  "payment_price_vat": "",
  "delivery_id": "",
  "delivery_price_vat": "",
  "delivery_place_id": 1,
  "delivery_place_ext_id": NULL,
  "basket": [
    {
      "id": 1,
      "code": "DS12345678",
      "price_retail_vat": 123.00,
      "quantity": 3,
      "note": "zelená varianta",
    }
  ],
  "inserts": [
    {
      "id": 1,
      "code": "DS12345678",
      "quantity": 3,
    }
  ],
  "test": "0",
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
remote_id string (36)|NULL NE Unikátní identifikátor z Vašeho systému. Např. číslo objednávky. Použitím tohoto paremetru zamezíte vzniku duplicitních objednávek.
auto_resend int|NULL NE Má se objednávka poslat dále ke zpracování nebo má čekat na Vaše potvrzení? Pokud nebude parametr uveden, objednávka bude vždy automaticky poslána ke zpracování. (0 = NE; 1 = ANO)
eshop_id int ANO ID vašeho obchodu
email string ANO E-mail zákazníka
phone string ANO Telefon zákazníka
invoice_firstname string ANO Fakturační jméno zákazníka
invoice_surname string ANO Fakturační příjmení zákazníka
invoice_street string ANO Fakturační ulice zákazníka
invoice_city string ANO Fakturační město zákazníka
invoice_zipcode string ANO Fakturační PSČ zákazníka
invoice_company string NE Fakturační společnost zákazníka
invoice_ico string NE Fakturační IČO zákazníka
invoice_dic string NE Fakturační DIČ zákazníka
contact_like_invoice int ANO Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
contact_firstname string NE Doručovací jméno zákazníka
contact_surname string NE Doručovací příjmení zákazníka
contact_street string NE Doručovací ulice zákazníka
contact_city string NE Doručovací město zákazníka
contact_zipcode string NE Doručovací PSČ zákazníka
contact_company string NE Doručovací společnost zákazníka
contact_ico string NE Doručovací IČO zákazníka
contact_dic string NE Doručovací DIČ zákazníka
note string NE Poznámka k objednávce
zpl_note string|NULL NE Poznámka na balík s maximálním počtem 23 znaků. Pokud bude parametr vynechán nebo NULL, bude použita defaultní poznámka nastavená u obchodu.
payment_id int ANO ID aktivní platební metody partnera
payment_price_vat float ANO Cena platební metody s DPH
delivery_id int ANO ID aktivní doručovací metody partnera
delivery_place_id1 int|NULL NE ID odběrného místa (ze systému dropshipping.cz). Viz Doručovací metody - odběrné místa
delivery_place_ext_id1 string|NULL NE ID odběrného místa (z externí služby, například zasilkovna.cz).
delivery_price_vat float ANO Cena doručovací metody s DPH
basket array ANO pole produktů v košíku
basket.id int Podm. ID aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uveden kód produktu
basket.code string Podm. Kód aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
basket.price_retail_vat float ANO Cena produktu s DPH
basket.quantity int ANO Počet kusů produktu
basket.note string NE Poznámka konkrétního produktu
inserts array NE pole insertů objednávky
inserts.id int Podm. ID aktivního produktu. Nepovinné, pokud je uveden kód produktu
inserts.code string Podm. Kód aktivního produktu. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
inserts.quantity int ANO Počet kusů insertu
test int NE Testovací objednávka. V případě označení objednávky jako testovací ("test": "1"), nebude objednávka předána dodavateli.

1 pro vložení odběrného místa můžete použít buď ID z naší databáze, nebo ID z databáze poskytovatele služby. Objednávka bude přijata i v případě, že žádná ID nepošlete, i když to konkrétní způsob dopravy vyžaduje. V tomto případě ale nebude objednávka předána dále dodavateli a klient bude vyzván k doplnění tohoto místa v administraci.


JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "id": 1,
  "eshop_id": 1,
  "serial_number": "1-0002",
  "variable_symbol": ""1-0002"",
  "email": "jan.novak@gmail.com",
  "phone": "777 777 777",
  "invoice_firstname": "Jan",
  "invoice_surname": "Novák",
  "invoice_street": "Korunní 21",
  "invoice_city": "Praha 2",
  "invoice_zipcode": "128 00",
  "invoice_company": "Jan Novak",
  "invoice_ico": "123456",
  "invoice_dic": "654321",
  "contact_like_invoice": "0",
  "contact_firstname": "Jana",
  "contact_surname": "Nováková",
  "contact_street": "Vinohradská 47",
  "contact_city": "Praha 2",
  "contact_zipcode": "128 00",
  "contact_company": "Jan Novak",
  "contact_ico": "123456",
  "contact_dic": "654321",
  "note": "",
  "payment": {
    "id": 1,
    "name": Dobírka,
    "price": 64.95,
    "price_vat": 79,
    "gateway_link": "https://www.platbaobjednavky.cz/zaplatit/rk7nq9xkq53ecr1moix0imc8u54hvf0gekmkjekg31oij8ju4icutmo5e8kf66rb",
    "qr_code": "https://www.dropshipping.cz/api/open/order/v4ij79tvrnyb0ms4yslz0ttfaom0ykf1xs1v5hp9jcylafah4nz60fy93lw8fhvv/qr-payment.png",
  },
  "delivery": {
    "id": 1,
    "name": Intime,
    "price": 64.95,
    "price_vat": 79,
  },
  "basket": [
    {
      "id": 1,
      "name": 3D kreslená kabelka,
      "code": 1-ZS190,
      "price_retail": 338.84,
      "price_retail_vat": 410,
      "quantity": 9,
    }
  ],
  "inserts": [
    {
      "id": 1,
      "name": 3D kreslená kabelka,
      "code": 1-ZS190,
      "quantity": 9,
    }
  ],
  "created": "2015-04-04 16:30:19",
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID objednávky
eshop_id int ID vašeho obchodu
serial_number string Číslo objednávky
variable_symbol string Variabilní symbol
email string E-mail zákazníka
phone string Telefon zákazníka
invoice_firstname string Fakturační jméno zákazníka
invoice_surname string Fakturační příjmení zákazníka
invoice_street string Fakturační ulice zákazníka
invoice_city string Fakturační město zákazníka
invoice_zipcode string Fakturační PSČ zákazníka
invoice_company string Fakturační společnost zákazníka
invoice_ico string Fakturační IČO zákazníka
invoice_dic string Fakturační DIČ zákazníka
contact_like_invoice int Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
contact_firstname string Doručovací jméno zákazníka
contact_surname string Doručovací příjmení zákazníka
contact_street string Doručovací ulice zákazníka
contact_city string Doručovací město zákazníka
contact_zipcode string Doručovací PSČ zákazníka
contact_company string Doručovací společnost zákazníka
contact_ico string Doručovací IČO zákazníka
contact_dic string Doručovací DIČ zákazníka
note string Poznámka k objednávce
payment array Platební metoda
delivery array Doručovací metoda
basket array Pole produktů v košíku
inserts array Pole insertů
created string Datum a čas vytvoření objednávky (Y-m-d H:i:s)
Popis:

editace objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1

JSON požadavek:

PUT https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id int ANO ID objednávky
{
  "email": "jan.novak@gmail.com",
  "phone": "777 777 777",
  "invoice_firstname": "Jan",
  "invoice_surname": "Novák",
  "invoice_street": "Korunní 21",
  "invoice_city": "Praha 2",
  "invoice_zipcode": "128 00",
  "invoice_company": "Jan Novak",
  "invoice_ico": "123456",
  "invoice_dic": "654321",
  "contact_like_invoice": "0",
  "contact_firstname": "Jana",
  "contact_surname": "Nováková",
  "contact_street": "Vinohradská 47",
  "contact_city": "Praha 2",
  "contact_zipcode": "128 00",
  "contact_company": "Jan Novak",
  "contact_ico": "123456",
  "contact_dic": "654321",
  "zpl_note": "Pro nejlepšího dědu",
  "note": "",
  "payment_id": "",
  "payment_price_vat": "",
  "delivery_id": "",
  "delivery_price_vat": "",
  "delivery_place_id": 1,
  "delivery_place_ext_id": NULL,
  "basket": [
    {
      "id": 1,
      "code": "DS12345678",
      "price_retail_vat": 123.00,
      "quantity": 3,
      "note": "zelená varianta",
    }
  ],
  "inserts": [
    {
      "id": 1,
      "code": "DS12345678",
      "quantity": 3,
    }
  ],
  "test": "0",
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
email string ANO E-mail zákazníka
phone string ANO Telefon zákazníka
invoice_firstname string ANO Fakturační jméno zákazníka
invoice_surname string ANO Fakturační příjmení zákazníka
invoice_street string ANO Fakturační ulice zákazníka
invoice_city string ANO Fakturační město zákazníka
invoice_zipcode string ANO Fakturační PSČ zákazníka
invoice_company string NE Fakturační společnost zákazníka
invoice_ico string NE Fakturační IČO zákazníka
invoice_dic string NE Fakturační DIČ zákazníka
contact_like_invoice int ANO Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
contact_firstname string NE Doručovací jméno zákazníka
contact_surname string NE Doručovací příjmení zákazníka
contact_street string NE Doručovací ulice zákazníka
contact_city string NE Doručovací město zákazníka
contact_zipcode string NE Doručovací PSČ zákazníka
contact_company string NE Doručovací společnost zákazníka
contact_ico string NE Doručovací IČO zákazníka
contact_dic string NE Doručovací DIČ zákazníka
note string NE Poznámka k objednávce
zpl_note string|NULL NE Poznámka na balík s maximálním počtem 23 znaků. Pokud bude parametr vynechán nebo NULL, bude použita defaultní poznámka nastavená u obchodu.
payment_id int ANO ID aktivní platební metody partnera
payment_price_vat float ANO Cena platební metody s DPH
delivery_id int ANO ID aktivní doručovací metody partnera
delivery_place_id1 int|NULL NE ID odběrného místa (ze systému dropshipping.cz). Viz Doručovací metody - odběrné místa
delivery_place_ext_id1 string|NULL NE ID odběrného místa (z externí služby, například zasilkovna.cz).
delivery_price_vat float ANO Cena doručovací metody s DPH
basket array ANO pole produktů v košíku
basket.id int Podm. ID aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uveden kód produktu
basket.code string Podm. Kód aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
basket.price_retail_vat float ANO Cena produktu s DPH
basket.quantity int ANO Počet kusů produktu
basket.note string NE Poznámka konkrétního produktu
inserts array NE pole insertů objednávky
inserts.id int Podm. ID aktivního produktu. Nepovinné, pokud je uveden kód produktu
inserts.code string Podm. Kód aktivního produktu. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
inserts.quantity int ANO Počet kusů insertu
test int NE Testovací objednávka. V případě označení objednávky jako testovací ("test": "1"), nebude objednávka předána dodavateli.

1 pro vložení odběrného místa můžete použít buď ID z naší databáze, nebo ID z databáze poskytovatele služby. Objednávka bude přijata i v případě, že žádná ID nepošlete, i když to konkrétní způsob dopravy vyžaduje. V tomto případě ale nebude objednávka předána dále dodavateli a klient bude vyzván k doplnění tohoto místa v administraci.


JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

Popis:

změna stavu objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1

JSON požadavek:

PATCH https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id int ANO ID objednávky
{
  "status_id": 1
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
status_id string ANO ID stavu, do kterého chcete objednávku změnit.

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

Popis:

zrušení objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1

JSON požadavek:

DELETE https://client.api.dropshipping.cz/v1/orders?id=1 HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id int ANO ID objednávky

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

Popis:

Údaje o vašem účtu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/profile

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/profile HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1,
    "email": "john.doe@gmail.com",
    "firstname": "John",
    "surname": "Doe",
    "company": "ACME",
    "street": "Korunní 21",
    "city": "Praha 3",
    "zipcode": "128 00",
    "cin": "123456789",
    "tin": "",
  }
}
			
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID účtu
email string E-mail
firstname string Jméno
surname string Příjmení
company string Společnost
street string Ulice
city string Město
zipcode string PSČ
cin string IČO
tin string DIČ

WEBHOOKs

Popis:

změna stavu objednávky v systému dropshipping.cz

Požadavek webhooku:

POST $endpoint1 HTTP/1.1
Authorization: $token2
Content-Type: application/json

1 URL endpoint, nastavený u Vašeho obchodu, na který je objednávka vytvořena

2 Váš autorizační API token ze systému dropshipping.cz

Parametry webhooku:
Klíč Typ Komentář
event_id string Unikátní identifikátor eventu ve formátu UUID4
event_type string Typ eventu
data array Data eventu
Ukázka:
{
  "event_id": "c7f0963e-0f72-46bf-bdd1-fe6eec625960",
  "event_type": "OrderStatusChanged",
  "data": {
    "order_id": 265317,
    "from_status_id": 1,
    "to_status_id": 10
  }
}
Parametry eventu:
Klíč Typ Komentář
order_id int ID objednávky ze systému dropshipping.cz
from_status_id int Předchozí ID stavu objednávky
to_status_id string Nové ID stavu objednávky
Očekávaná odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

	

B2b

REST API

Popis:

seznam vašich b2b objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/orders

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/orders HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
id int NE ID objednávky (pro zobrazení konkrétní objednávky)
limit int NE Počet požadovaných záznamů. Defaultní hodnota = 30. Maximální hodnota = 100.
offset int NE Určuje, od kterého místa bude výsledek zobrazen. Defaultní hodnota = 0.
sort string NE Řazení záznámů. Směr řazení se určuje znakem "-" před názvem proměnné ("sort=created" = "created ASC"; "sort=-created" = "created DESC"). Defaultní řazení je "created ASC".
created_from string NE Určuje datum, od kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
created_to string NE Určuje datum, do kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "number": "1-00001",
      "status": {
        "id": 1,
        "name": "Přijatá"
      },
      "payment": {
        "id": 2,
        "variable_symbol": "5111438483",
        "paid": false,
      },
      "items": [
        {
          "variantId": 1,
          "variantCode": "DS34712286",
          "buyerVariantId": 2,
          "buyerVariantCode": "DS13605827",
          "name": "Nůž na brambory",
          "quantity": 5,
          "stored_quantity": 0,
          "ordered_quantity": 5,
          "date_of_delivery": "2015-04-04",
          "note": "",
          "vat": 21,
          "price": 13.22,
          "price_vat": 16.00,
        }
      ],
      "note": "",
      "price": 66.1,
      "price_vat": 80.00,
      "created": "2015-04-04 16:30:19",
    }
  ]
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID objednávky
number string Číslo objednávky
status.id int ID stavu objednávky
status.name string Název stavu objednávky
payment.id int ID platební metody
payment.variable_symbol string Variabilní symbol objednávkys
payment.paid bool Je objednávka zaplacená?
items.variantId int ID varianty
items.variantCode string Kód varianty
items.buyerVariantId int ID varianty nakupujícího (pod kterou variantou bude položka naskladněna)
items.buyerVariantCode string Kód varianty nakupujícího (pod kterou variantou bude položka naskladněna)
items.name string Název varianty
items.quantity int Počet kusů
items.stored_quantity int Počet kusů, které již byly nakupijícímu naskladněny
items.ordered_quantity int Počet kusů, které jsou aktuálně objednány u dodavatele. NULL = produkty ješte nebyly u dodavatele objednány. 0 = produkty již byly u dodavatele dříve objednány, ale dodavatel je nemohl dodat.
items.date_of_delivery int Datum dodání produktů na základě výjádření dodavatele. NULL = produkty ještě nebyly objednány (items.ordered_quantity = NULL) nebo dodavatel nezná jejich dostupnost (items.ordered_quantity = 0).
items.note string Poznámka k variantě
items.vat int DPH (%)
items.price float Cena za kus bez DPH
items.price_vat float Cena za kus s DPH
note string Poznámka k objednávce
price float Cena celkem bez DPH
price_vat float Cena celkem s DPH
created string Datum a čas vytvoření objednávky (Y-m-d H:i:s)
Popis:

vkládání objednávek

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/orders

JSON požadavek:

POST https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/orders HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Idempotency-Key: string1

1 doporučená hlavička pro zabránění duplicitního vložení požadavku. Použijte jakykoliv řetězec (char 36), unikátní pro konkrétní zadání požadavku. Ideálně UUID4 (wikipedie, PHP knihovna)

{
  "paymentId": 2,
  "email": "zakaznik@gmail.com",
  "phone": "777666555",
  "note": ,
  "items": [
    {
      "variantId": 1,
      "variantCode": "DS34712286",
      "buyerVariantId": 2,
      "buyerVariantCode": "DS13605827",
      "quantity": 5,
      "note": ""
    }
  ]
}

Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
paymentId int ANO Platební metoda
 • 2 => bankovním převodem
 • 16 => zálohovým účtem
email string NE E-mail nakupujícího. Defautlně bude použit přihlašovací e-mail
phone string NE E-mail nakupujícího. Defautlně bude použit telefon z profilu
note string NE Poznámka
items.variantId int Podm. Id varianty. Nepovinné, pokud je vyplněno items.variantCode
items.variantCode string Podm. Kód varianty. Nepovinné, pokud je vyplněno items.variantId
items.buyerVariantId int Podm. ID varianty nakupujícího (pod kterou variantou bude položka naskladněna). Nepovinné, pokud je vyplněno items.buyerVariantCode
items.buyerVariantCode string Podm. Kód varianty nakupujícího (pod kterou variantou bude položka naskladněna) Nepovinné, pokud je vyplněno items.buyerVariantId
items.quantity int ANO Počet kusů
items.note string NE Poznámka

JSON odpověď:

HTTP/1.1 201
Content-type: application/json;

{
  "id": 1
}
Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id id ID objednávky v systému dropshipping.cz

Popis:

detail b2b produktu

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId>

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
productId int ANO ID b2b produktu
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Horké kameny",
      "variants": [
        {
          "id": 1,
          "name": "červené",
          "code": "DS12345678",
          "ext_code": "xyz",
          "ean": "",
          "price": 317.36,
          "price_individual": 285.62,
          "price_retail": 475.21,
          "price_retail_vat": 575,
          "minimal_price_retail": 356.41,
          "minimal_price_retail_vat": 431,
          "warehouse_quantity": 99,
          "delivery_date": 0,
          "inhouse_quantity": 99,
          "partner_quantity": 0,
          "partner_delivery_date": 60,
          "discounts": [
            {
              "quantity": 10,
              "price": 285.62,
            },
            {
              "quantity": 100,
              "price": 225.62,
            }
          ],
          "paired_variants": [
            {
              "id": 1558976,
              "code": "DS12471440",
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]


Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID produktu
name string Název produktu
variants array Varianty produktu
variants.id int ID varianty
variants.name string Název varianty
variants.code string Kód varianty
variants.ext_code int Kód dodavatele
variants.ean int EAN
variants.price float Základní cena bez DPH
variants.price_individual float|NULL Vaše individuální cena
variants.price_retail float Doporučená maloobchodní cena bez DPH
variants.price_retail_vat float Doporučená maloobchodní cena s DPH
variants.minimal_price_retail float Minimální maloobchodní cena bez DPH
variants.minimal_price_retail_vat float Minimální maloobchodní cena s DPH
variants.warehouse_quantity int|NULL Počet kusů skladem celkem. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
variants.delivery_date int|NULL Dodací doba produktu ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
variants.inhouse_quantity int Počet kusů na skladech interních dropshipping.cz.
variants.partner_quantity int|NULL Počet kusů skladem u dodavatele. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
variants.partner_delivery_date int|NULL Dodací doba produktu u dodavatele ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
variants.discounts array Množstevní slevy
variants.discounts.quantity int Počet kusů - minimální odběr
variants.discounts.price float Cena bez DPH
variants.paired_variants array Seznam variant z vašich produktů napárované na tuto variantu
variants.paired_variants.id int ID vaší varianty
variants.paired_variants.code string Kód vaší varianty

Popis:

detail b2b varianty

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId>/variants/<variantId>

JSON požadavek:

GET https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId>/variants/<variantId> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json

Popis parametrů požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
productId int ANO ID b2b produktu
variantId int ANO ID b2b varianty
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "červené",
      "code": "DS12345678",
      "ext_code": "xyz",
      "ean": "",
      "price": 317.36,
      "price_individual": 285.62,
      "price_retail": 475.21,
      "price_retail_vat": 575,
      "minimal_price_retail": 356.41,
      "minimal_price_retail_vat": 431,
      "warehouse_quantity": 99,
      "delivery_date": 0,
      "inhouse_quantity": 99,
      "partner_quantity": 0,
      "partner_delivery_date": 60,
      "discounts": [
        {
          "quantity": 10,
          "price": 285.62,
        },
        {
          "quantity": 100,
          "price": 225.62,
        }
      ],
      "paired_variants": [
        {
          "id": 1558976,
          "code": "DS12471440",
        }
      ]
    }
  ]


Popis polí odpovědi:
Klíč Typ Komentář
id int ID varianty
name string Název varianty
code string Kód varianty
ext_code int Kód dodavatele
ean int EAN
price float Základní cena bez DPH
price_individual float|NULL Vaše individuální cena
price_retail float Doporučená maloobchodní cena bez DPH
price_retail_vat float Doporučená maloobchodní cena s DPH
minimal_price_retail float Minimální maloobchodní cena bez DPH
minimal_price_retail_vat float Minimální maloobchodní cena s DPH
warehouse_quantity int|NULL Počet kusů skladem celkem. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
delivery_date int|NULL Dodací doba produktu ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
inhouse_quantity int Počet kusů na skladech interních dropshipping.cz.
partner_quantity int|NULL Počet kusů skladem u dodavatele. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
partner_delivery_date int|NULL Dodací doba produktu u dodavatele ve dnech. 0 = produkt je skladem. Maximální hodnota = 60. Pokud je hodnota neznámá, vrací null.
discounts array Množstevní slevy
discounts.quantity int Počet kusů - minimální odběr
discounts.price float Cena bez DPH
paired_variants array Seznam variant z vašich produktů napárované na tuto variantu
paired_variants.id int ID vaší varianty
paired_variants.code string Kód vaší varianty
Popis:

spárování b2b varianty s vaší variantou

Úplná adresa:

https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId>/variants/<variantId>

JSON požadavek:

PATCH https://client.api.dropshipping.cz/v1/b2b/products/<productId>/variants/<variantId> HTTP/1.1
Authorization: TOKEN
Accept: application/json
Command: PairSku

{
  "variant_id": 1
}
Popis polí požadavku:
Klíč Typ Povinné Komentář
variant_id int ANO ID vaší varianty, kterou chcete napárovat na b2b variantu. Pokud bude vyplněna hodnota NULL, bude vytvořena nová varianta!
JSON odpověď:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json;

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "id": 1
}